Sotning

Sotning omfattas av speciella regler och du hittar mer information på nedanstående sida.

Arbetsordning sotning och brandskyddskontroll (Oskarshamns kommun)

Aktuell sotningstaxa (Oskarshamns kommun)

Föreskrifter om frister för rengöring (Oskarsahmns kommun)

Information om sotning och brandskyddskontroll (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Blanketter och ansökan om sotning