Säkerhet för hem och fritid

Olyckor – vuxna

Hemmafixaren

Var noggrann med att följa bruksanvisningen som följer med verktyg och olika material. Använd inte verktyg eller redskap som du känner att du inte behärskar.

Arbete på hög höjd

Det är många som skadar sig när de ramlar från stegar. Använd en kontrollerad stege som du ställer upp med 75 graders lutning. Även om du har en stege är det inte säkert att det är det bästa alternativet. Det är till exempel inte lämpligt att använda stegen om:

  • Du ska hantera något med båda händerna (exempelvis större borrmaskin).
  • Du ska göra något som kräver att du tar i med kraft.
  • Du ska hantera något som är tungt eller stort.
  • Du ska göra något som tar lång tid.
  • Du inte kan ställa upp stegen säkert. Exempelvis kan golv i våtutrymmen luta.

Använd skyddsutrustning såsom skyddskläder och skyddsglasögon

Många skadar sig på material som brädor, plank, regelvirke, plåtskivor, glasskivor och spik. Splitter i ögonen är en vanlig skada som kan få mycket allvarliga konsekvenser. Använd därför skyddskläder och skyddsglasögon för att undvika skador.

Var särskilt försiktig när du arbetar på tak, då kan det vara bra att använda fallskyddssele.

Olyckor – barn

Flera faktorer påverkar risken för att råka ut för en olycka. Skademönstren förändras med stigande ålder.

I spädbarnsåren börjar barnet så smått förstå hur saker hänger ihop. Det stimulerar nyfikenheten och gör att barnet kan börja leta efter sådant som gömts undan. Därmed ökar risken att det skadar sig.

Vid nio månader

Vid nio månader brukar ”pincettgreppet” utvecklas hos barnet. Då kan barnet själv föra saker till munnen och därmed sätta i halsen även när det inte sitter vid matbordet.

När barnet börjar gå

När barnet börjar gå vill det snart ofta också gå uppför trappor, men klarar kanske inte att gå nedför, vilket ökar risken för fall.

3–5 år

Mellan tre och fem års ålder lär sig barnet att behärska sin kropp och sina rörelser bättre. En risk med det är att både barnet själv och de vuxna överskattar dess förmåga.

7–12 år

Mellan sju och tolv års ålder blir olyckorna på olika sport- och idrottsplatser vanligare. De flesta barn håller på att få en vuxens rörelsemönster, med symmetri och stabilitet i rörelserna. I den här åldern har man fokus på det som är här och nu. Men balansen är inte alltid perfekt och barnet kan fortfarande ha svårt att följa ett föremål som rör sig och bedöma hastigheten. Det beror mest på att synskärpan inte är fullt utvecklad än.

13–17 år

I tidiga tonåren (13–17 år) har man i princip samma motorik och varseblivning som vuxna, men saknar erfarenhet av svåra situationer. I kombination med att man i den här åldern inte har så lätt med överblicken, kan lekar och utmaningar mellan kompisar leda till att man tar onödigt stora risker.

Förebygga olyckor och sakdor i hem- och fritidsmiljö

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du få tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

MSB är en myndighet som har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning någon annan myndighet inte har ansvaret. Ansvaret sträcker sig från före, under och efter en olycka eller kris.