Företag och organisation

På de här sidorna kan du som är företagare eller företrädare för en organisation läsa mer om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand.

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till. Så att du kan planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet. 

Kontakta oss
Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00