Eldningsförbud

Vi har inte eldningsförbud i Oskarshamns kommun

När det inte råder eldningsförbud får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Men tänk på att alltid elda med försiktighet! Du kan till exempel ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Ta också hänsyn till väder och vind om du bestämmer dig för att elda.  

Eldningsförbud eller inte baseras på brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Det är räddningstjänsten som beslutar om eldningsförbud.