Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 13 jan-06 feb 2023

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2023-01-10 Anslaget sätts upp: 2023-01-13 Anslaget tas...

 • 18 jan-09 feb 2023

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16, omedelbar justering

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2023-01-16Anslaget sätts upp: 2023-01-18Anslaget tas ned:...

 • 18 jan-08 feb 2023

  Kungörelse: Ansökan om bygglov, Klämna 1:9

  Till samhällsbyggnadskontoret har det kommit in en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus i två våningar på fastigheten Klämna 1:9. En tomtplats om ca 2 000 kvm är föreslagen öster om...

 • 20 jan-11 feb 2023

  Anslagsbevis: Socialnämnden 2023-01-11

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: SocialnämndenSammanträdesdatum: 2023-01-11.Anslaget sätts upp: 2023-01-20.Anslaget tas ned: 2023-02-11.Förvaringsplats för...

 • 23 jan-14 feb 2023

  Anslagsbevis: Bildningsnämnden 2023-01-18

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: BildningsnämndenSammanträdesdatum: 2023-01-18Anslaget sätts upp: 2023-01-23Anslaget tas ned: 2023-02-14Förvaringsplats för...

 • 24 jan-16 feb 2023

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2023-01-10

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2023-01-10 Anslaget sätts upp: 2023-01-24 Anslaget tas ned: 2023-02-16 Förvaringsplats...

 • 24 jan-15 feb 2023

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-17

  Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 2023-01-17 Anslaget sätts upp: 2023-01-24 Anslaget tas ned: 2023-02-15 Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret,...

 • 26 jan-17 feb 2023

  Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2023-01-24Anslaget sätts upp: 2023-01-26Anslaget tas...