Kungörelser, anslagsbevis och delegationsbeslut

Här publiceras kungörelser och anslagsbevis från alla nämnder samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

 • 13 maj-04 jun 2020

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-05-06

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-05-06Anslaget sätts upp: 2020-05-13Anslaget tas ned:...

 • 13 maj-04 jun 2020

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-12, omedelbar justering

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2020-05-12Anslaget sätts upp: 2020-05-13Anslaget tas ned:...

 • 14 maj-10 jun 2020

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-05

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-05-05Anslaget sätts upp: 2020-05-14Anslaget tas ned...

 • 19 maj-05 sep 2020

  Kungörelse- Förslag till ny renhållningsordning för perioden 2021-2028

  Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Helst vill vi inte att avfall...

 • 20 maj-12 jun 2020

  Kommunstyrelsen 2020-05-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: KommunstyrelsenSammanträdesdatum: 2020-05-19Anslaget sätts upp: 2020-05-20Anslaget tas ned : 2020-06-12Förvaringsplats för...

 • 20 maj-11 jun 2020

  Anslagsbevis: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-12

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden  Sammanträdesdatum: 2020-05-12Anslaget sätts upp: 2020-05-20Anslaget tas ned:...

 • 25 maj-16 jun 2020

  Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutkott 2020-05-13

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum: 2020-05-13Anslaget sätts upp: 2020-05-25Anslaget tas ned:...

 • 29 maj-24 jun 2020

  Kommunstyrelsen 2020-05-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-05-19Anslaget sätts upp: 2020-06-01Anslaget tas ned...

 • 30 maj-24 jun 2020

  Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-19

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-05-19Anslaget sätts upp: 2020-06-01Anslaget tas ned...

 • 01-23 jun 2020

  Hjälpmedelsnämnden 2020-05-29

  Omedelbar justering,protokoll för enbart denna omedelbart justerade protokollsparagraf Det justerade protokollet offentliggörs genom detta...

 • 01-08 jun 2020

  Kungörelse- Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-08

  Kommunfullmäktige i Oskarshamn sammanträder Tid: 2020-06-08, 14:00 Plats: Forum   Kommunfullmäktiges sammanträde är öppet men tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av...

 • 02-24 jun 2020

  Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-05-27

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskottSammanträdesdatum: 2020-05-27Anslaget sätts upp: 2020-06-02Anslaget tas ned:...

 • 03-24 jun 2020

  Samordningsförbundet i Kalmar län 2020-05-29

  Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.Beslutsinstans:  Arbetsutskottet Samordningsförbundet i Kalmar länSammanträdesdatum: 2020-05-29Anslaget sätts upp: 2020-06-03Anslaget tas...