Protokoll tekniska nämnden

Här hittar du protokoll från tekniska nämnden (TN).

På oskarshamn.se publicerar vi protokoll från de senaste 5 åren (innevarande året medräknat). För äldre protokoll kontakta kommunarkivet.