Tekniska nämnden

Vårt ansvar

Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för:

  • Kommunala fastigheter
  • Skogar och parker
  • Gator och vägar
  • Vatten- och avloppsanläggningar
  • Service (Städning samt måltidsservice för skolor och äldreboende. Transportcentral för kommunala fordon)