Förvaltningsledning Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadschef

Kristina Erlandsson
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)
E-post: kristina.erlandsson@oskarshamn.se

Planchef

Regina Laine
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)
E-post: regina.laine@oskarshamn.se

Kartchef

Ida Norling
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)
E-post: ida.norling@oskarshamn.se

Kansli- och miljöchef

Malin Olsson
Tfn: 0491-880 00 (via Servicecenter)
E-post: malin.olsson@oskarshamn.se