Projekt Etableringstriss OHM

Detta är ett samverkansprojekt mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Projektet är delfinansierat av ESF Europeiska Socialfonden.

Projektet kan sägas ha tre viktiga pusselbitar och fokusområden:

  • rusta nyanlända och utomeuropeiskt födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknad, studier eller egenförsörjning
  • samordning, samverkan och avsiktsförklaringar för praktik mellan kommunens insatser och arbetsgivare inom offentlig verksamhet och privat näringsliv
  • ökad interkulturell kompetens och verktyg för arbetsgivare, handledare, arbetsplatser tillsammans med kompletterande kommunikation i form av bildstöd och liknande

Projektet är inne i en planerings- och analysfas under tiden 31 augusti 2020–28 februari 2021.

Genomförande, kurser, aktiviteter för deltagare och arbetsplatser planeras pågå mellan 1 augusti 2021–31 november 2022.

Du kan komma i kontakt med projektet via e-post etableringstriss@oskarshamn.se