Etablering för nyanlända

Etableringen är en serviceenhet som arbetar med att ge vägledning till nyanlända – flyktingar med uppehållstillstånd – under etableringsfasen. Etableringsvägledarna har erfarenhet av och kompetens kring att ta emot nya kommuninvånare med flyktingbakgrund. 

För att kunna få stöd av etableringsvägledarna måste du vara folkbokförd i kommunen.

Stöd och insatser

  • Vägledning, service och informationsinsatser till nyanlända de två första åren efter folkbokföringen
  • Erbjuder samhällsorientering – kurs om Sverige och det svenska samhället
  • Ansvarar för mottagning av kommunanvisade från Migrationsverket

Kontakt med etableringsvägledare

När du blivit folkbokförd kommer en etableringsvägledare att kontakta dig och bjuda in dig till ett möte. Om du inte har blivit kontaktad vänligen ta kontakt med oss på telefon 0491-886 40 eller via mejl arbetsmarknadsenheten@oskarshamn.se.