Motioner 2020

Här kan du läsa en kort sammanfattning av alla motioner som har lämnats in under 2020.

Motion nr 1/20 – Motion om att underlätta för blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska utreda vilka kostnader och vilken verksamhetspåverkan motionens förslag skulle innebära.
 • att kommunen ska se över om det med enklare åtgärder går att underlätta för anställda att kunna lämna blod på arbetstid i enlighet med motionens intention.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-01-17.

Motion nr 2/20 – Motion om att kommunen undersöker behovet av en digital ombudsman

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska undersöka om det föreligger ett behov av en digital ombudsman.
 • att kommunen ska undersöka om det är möjligt att fördela funktionen/uppgiften hos en digital ombudsman på flera redan befintliga tjänster och vad detta i sådana fall skulle få för konsekvenser.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-07.

Motion nr 3/20 – Motion om att kommunen tar fram en handlingsplan för att motverka barn- och tvångsgiften

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att Oskarshamns kommun genomför en analys för att identifiera om barn- och tvångsäktenskap förekommer i kommunen samt i vilken utsträckning det kan finnas dolda sådana.
 • att Oskarshamns kommun upprättar en särskild handlingsplan för hur kommunen kan skydda flickor/pojkar som befinner sig i eller riskerar att hamna i sådana äktenskap.  

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-02-28.

Motion nr 4/20 – Motion om att stärka kommunens beredskap vid epidemier

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen ska utreda hur kommunens behov av handsprit, skyddskläder, handskar, munskydd, visir och annan kritisk utrustning kan stärkas/garanteras, till exempel genom kommunala lager, vid epidemier/pandemier för användning i kommunens verksamheter.  
 • att kommunen ska utreda hur kommunens lokalbehov kan stärkas vid epidemier/pandemier.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-04-17.

Motion nr 5/20 – Motion om språkkrav inom kommunens äldreomsorg

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att kommunen utreder möjligheten att införa språkkrav inom kommunens äldreomsorg såväl som annan kommunal omsorg, i enlighet med motionens intention.
 • att kommunen ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att påskynda rekryteringen av personal till kommunens omsorg och samtidigt upprätthålla tillräckliga svensakunskaper hos medarbetarna.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-07-09.

Motion nr 6/20 – Motion om öppen upphandling av Sagabiografen

Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar

 • att hyreskontraktet och samarbetsavtalet för Sagabiografen, som finns mellan kommunen och Folkets hus och park, när så är möjligt avslutas med syfte att kunna påbörja en offentlig upphandling av driften av biografen.
 • att kommunen ska bjuda in olika intressenter, som kan tänka sig vilja driva Sagabiografen, för samtal.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraterna 2020-08-14.