Synpunkter och medborgarförslag

1. Synpunkten – låt kommunen få veta vad du tycker

Tillsammans kan vi utvecklas

Berätta vad du tycker om tjänsterna och servicen som Oskarshamns kommun levererar. Synpunkter i form av klagomål, beröm och förbättringsförslag ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. Då kan vi utveckla vår kommun tillsammans.

Synpunkterna används för att göra vår verksamhet bättre och för att skapa drivkraft till förändring såväl för politiker som för tjänstepersoner.

Viktigt att veta

När du lämnar en synpunkt kan du fylla i dina personuppgifter för återkoppling. Det går att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med svar eller ställa kompletterande frågor som ibland behövs för att kunna hantera ditt ärende.  

De personuppgifter du lämnar i samband med att du lämnar en synpunkt kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. 

När din synpunkt är inskickad kommer den att registreras och bli allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. 

Om din synpunkt skulle innehålla känslig information kan vi sekretessbelägga den enligt lag. Men vi rekommenderar dig att undvika att skriva känslig information i din synpunkt. 

Så tar vi hand om din synpunkt

Vi tar hand om din synpunkt och skickar den till berörd förvaltning eller myndighet för vidare hantering. Vårt mål är att du ska få återkoppling inom 10 arbetsdagar, under förutsättning att du lämnat dina kontaktuppgifter. Återkopplingstiden gäller med reservation för semestertider och längre helgledigheter. Om det behövs mer än 10 arbetsdagar för att hantera din synpunkt kommer du att informeras om fördröjningen. 

Så lämnar du dina synpunkter

Vi vill gärna att du lämnar dina synpunkter via vår e-tjänst för synpunkter.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du istället lämna dina synpunkter på följande sätt: 

  • Skriva till oss på Oskarshamns kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn
  • Mejla oss på servicecenter@oskarshamn.se 
  • Ringa till oss på telefon 0491-880 00 
  • Besöka oss i stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn 
  • Kontakta aktuell verksamhet 

2. Lämna synpunkter till något av kommunens råd

I Oskarshamns kommun finns ett antal råd som i organiserad form tar tillvara på kunskapen hos olika grupper för att förbättra verksamheten, förbättra hälsan och tryggheten för medborgarna, samt skapa tillväxt i kommunen.

3. Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Oskarshamns kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen ska endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde och förstås inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare, men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet som ska öka. Glöm inte att skriva ditt namn och adress! Det är endast personer som är folkbokförda i Oskarshamns kommun som kan lämna medborgarförslag.

Medborgarförslag, blankett (Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna).

Medborgarförslaget skickas på adress:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsens kansli
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

eller lämnas till kommunens reception i stadshuset, Varvsgatan 8.

Förslaget kan inte skickas via e-post.

Märk förslaget "Medborgarförslag". När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget bör besvaras så skyndsamt som möjligt.

Kontakt
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet
Telefon: 0491-880 00