Synpunkter och medborgarförslag

1. Synpunkten – låt kommunen få veta vad du tycker

Vi vill bli ännu bättre!

Berätta vad du tycker om tjänsterna och servicen som Oskarshamns kommun levererar. Rikta gärna ditt beröm till oss men vi behöver även få höra dina synpunkter för att bli bättre.

När du skickar en synpunkt registreras din fråga som en allmän handling i Oskarshamns kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Du kan välja att vara anonym men då kan vi inte heller kontakta dig.

Din fråga tas om hand och skickas vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan. Vårt mål är att du ska få svar inom 10 arbetsdagar med reservation för semestertider och längre helgledigheter.

Så här kan du framföra dina synpunkter:

  • Lämna dina synpunkter via formuläret nedan.
  • Lämna eller skicka dina synpunkter direkt till Servicecenter.
    Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn
    Postadress: Oskarshamns kommun, Servicecenter, Box 706, 572 28 Oskarshamn
  • Du kan också lämna dina synpunkter direkt till någon av kommunens personal.

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service.

Fyll i dina uppgifter och din synpunkt. När du är klar trycker du på skickaknappen och du ska då få en bekräftelse på att den har gått iväg.

2. Lämna synpunkter till något av kommunens råd

I Oskarshamns kommun finns ett antal råd som i organiserad form tar tillvara på kunskapen hos olika grupper för att förbättra verksamheten, förbättra hälsan och tryggheten för medborgarna, samt skapa tillväxt i kommunen.

3. Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Oskarshamns kommun har rätt att lämna in förslag. Det innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt får lämna förslag.

Var finns information om medborgarförslag?

Fullständig information om medborgarförslag finns i receptionen i Stadshuset, Stadsbiblioteket eller biblioteksfilialerna.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslagen ska endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde och förstås inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare, men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet som ska öka. Glöm inte att skriva ditt namn och adress! Det är endast personer som är folkbokförda i Oskarshamns kommun som kan lämna medborgarförslag.

Medborgarförslag, blankett (Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna)

Medborgarförslaget skickas på adress:

Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsens kansli
Box 706
572 28 OSKARSHAMN

eller lämnas till kommunens reception i Stadshuset, Varvsgatan 8.

Förslaget kan inte skickas via e-post.

Märk förslaget "Medborgarförslag". När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde som ger berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att utreda förslaget. Medborgarförslaget bör besvaras så skyndsamt som möjligt.