Ungdomsforum 2020

I höst kör vi ungdomsforum!

Vid fyra tillfällen är du som är i åldern 12–16 år inbjuden att tillsammans med politiker och tjänstepersoner i kommunen komma till någon av våra fritidsgårdar för att diskutera vad som gör Oskarshamns kommun till den plats den är idag, men också vad som behövs inför framtiden.

Vilka är dina favoritplatser i vår kommun – var hänger du helst en fredagskväll eller vilken plats skulle kunna bli så mycket bättre?

Vi vill att många ska trivas med att bo och leva här, nu och i framtiden, och då behöver vi utveckla kommunen tillsammans.

Och du – vi gör det över en god pizza!

Dina åsikter kommer fångas upp och användas i kommunens pågående arbete med Översiktsplan* och Tillväxtstrategi* för Oskarshamns kommun.

Anmälan

På grund av coronapandemin vill vi att du anmäler dig via länken nedan eller till din fritidsledare. Vi har begränsat antal platser. Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma.

Stadsparkens fritidsgård, 29 september, kl 17
Kristdala fritidsgård, 6 oktober, kl 17
Påskallaviks fritidsgård, 8 oktober, kl 17
Figeholms fritidsgård, 13 oktober, kl 17

Anmäl dig till ungdomsforum 2020 här!

Har du frågor eller funderingar inför Ungdomsforum?

Kontakta Ungdomssamordnare Martina Berggren: martina.berggren@oskarshamn.se

Var med oss och skapa en kommun där fler vill bo! Välkommen!

Arrangör: Ungdomsrådet

*Vi arbetar med en ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga, hållbara samhällsutvecklingen i kommunen och den fysiska miljön. Planen är ett viktigt underlag för kommunen och vägleder i hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

*Vi arbetar samtidigt med en Tillväxtstrategi för Oskarshamns kommun. År 2030 vill vi vara 30 000 invånare i Oskarshamns kommun- vilka strategier ska vi ha för att nå dit? Dessa samlas i kommunens nya tillväxtstrategi.