Folkomröstning 7 november

Den 7 november genomförs en folkomröstning om äldreboende i Misterhult. Totalt finns cirka 21 500 röstberättigade personer i Oskarshamns kommun.  

Hur förtidsröstar jag?

Vi erbjuder förtidsröstning från 27 oktober till och med 5 november i Kulturhuset.

 • 27 oktober klockan 10–17
 • 28 oktober klockan 08–15
 • 29 oktober klockan 10–17
 • 30 oktober klockan 10–14
 • 1 november klockan 10–17
 • 2 november klockan 10–17
 • 3 november klockan 10–17
 • 4 november klockan 13–19
 • 5 november klockan 10–17

Att förtidsrösta blir också möjligt lördagen den 6 november klockan 10–14 i Misterhults skola och Bockaraskolan.

För att förtidsrösta måste du ha med dig en giltig id-handling. Om du inte har någon så kan du låta en annan person styrka din identitet förutsatt att den personen kan visa giltig id-handling.

Du måste även ha ditt röstkort. Detta får du hem i brevlådan runt den 25 oktober. Röstmottagarna kan skriva ut ett dubblettröstkort om du inte har ditt röstkort med dig när du förtidsröstar.

Hur röstar jag på plats?

Vilket omröstningslokal du ska rösta i står på ditt röstkort som du får på posten cirka två veckor innan folkomröstningen. Lokalerna är öppna klockan 08–20 på omröstningsdagen den 7 november. 

 • Kolberga – Mockebo – Humlekärrshult röstar i Sjöfartsföreningens lokal på Norra kajen
 • Norrtorn – Solbacka – Åsa röstar på Forum 
 • Orrängen – Syrenhagen – Södertorn röstar på Forum 
 • Centrum röstar på Forum 
 • Gröndal – Kristineberg Västra röstar i Kristinebergsskolans matsal
 • Kristineberg Östra röstar i Kristinebergsskolans matsal
 • Svalliden – Rödsle – Norrby röstar i Rödsleskolans matsal
 • Döderhult – Bockara röstar i Rödsleskolans matsal
 • Kristdala – Bråbo – Ishult röstar i NTO-lokalen, Kristdala 
 • Påskallavik röstar i PRO-gården, Påskallavik
 • Misterhult – Fårbo – Figeholm röstar i Höganäslokalen, Figeholm

Hur får jag mitt röstkort?

Du får ditt röstkort på posten ungefär två veckor innan folkomröstningen. Har du inte fått något röstkort kan det bero på att du nyligen bytt adress. Kontakta kommunens valkansli på telefon 0491-884 00 eller via mejl till folkomrostning@oskarshamn.se.

Behöver du hjälp att rösta på plats?

Du som inte själv kan göra i ordning din röst kan be någon i omröstningslokalen om hjälp. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Alla omröstningslokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta din röst utanför lokalen. 

Kan du inte ta dig till omröstningslokalen?

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en omröstningslokal finns två möjligheter för dig att rösta.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till din omröstningslokal eller till förtidsröstningslokalen. Budet ska vara minst 18 år och kunna visa upp en id-handling när rösten lämnas in. Även ett vittne måste vara närvarande vid budröstningen. Vittnet måste ha fyllt 18 år men behöver inte vara svensk medborgare. Vittne och bud får inte vara samma person.

Följande personer kan vara bud:

 • Make, maka eller sambo
 • Makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud och detta kan du hämta i förtidsröstningslokalerna vid förtidsröstningen och i omröstningslokalerna den 7 november. Du kan också beställa budmaterialet hos kommunens valkansli på telefon 0491-884 00 eller via mejl till folkomrostning@oskarshamn.se.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du rösta via kommunens ambulerande röstmottagning.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en förtidsröstningslokal.

Det är alltid två röstmottagare som tar emot din röst och du behöver kunna identifiera dig med giltig id-handling. Du måste även ha ditt röstkort, som du får hem i brevlådan runt den 25 oktober. Om du saknar röstkort kan röstmottagarna skriva ut och ta med ett dubblettröstkort.

Kontakta kommunens valkansli på telefon 0491-884 00 eller folkomrostning@oskarshamn.se

Får jag rösta i folkomröstningen?

Rösträtt vid kommunal folkomröstning har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och:

 • är medborgare i Sverige eller en annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare), eller
 • är medborgare i Island eller Norge, eller
 • varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen. En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras här, har också rösträtt.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före omröstningsdagen.

Vi har inte röstning från utlandet eller andra kommuner i Sverige, du kan endast rösta på plats i Oskarshamns kommun.

Fråga och alternativ

Frågan på röstsedlarna i folkomröstningen är:

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult, skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Du kommer kunna rösta ja, nej eller avstår. 

När får jag veta resultatet av folkomröstningen?

Ett preliminärt resultat kommer att publiceras här på oskarshamn.se under kvällen efter folkomröstningen den 7 november. Ett slutgiltigt resultat kommer senast onsdagen efter omröstningsdagen. 

Hur röstar jag smittsäkert?

Det är viktigt att du ska känna dig säker när du går och röstar. Vi arbetar därför intensivt med att smittsäkra folkomröstningen. Vi följer rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Att tänka på

 • Förtidsrösta – genom att förtidsrösta undviker du trängsel i omröstningslokalerna
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Använd handdesinfektion i röstningslokalen
 • Följ hänvisade vägar in och ut ur röstningslokalen
 • Följ alltid röstmottagarnas hänvisningar

Vad är folkomröstning och folkinitiativ?

Kommunfullmäktige kan besluta om att hålla en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna via ett folkinitiativ.

Om minst tio procent av de röstberättigade invånarna i kommunen begär en folkomröstning, samt att mindre än två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det, så måste en folkomröstning hållas.

Bakgrund till folkomröstningen

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige, i enlighet med socialnämndens tidigare beslut, att stänga äldreboendena i Misterhult. Bakgrunden var ett besparingskrav och det fanns därmed ett behov av en omställning av äldreomsorgen.

Efter kommunfullmäktiges beslut startade ”Folkinitiativet - Rädda Hultgården/Charlottagården i Misterhult och bevara landsbygden”, en namninsamling för en folkomröstning om ett bevarande av äldreboendena i Misterhult. Initiativet samlade ihop namnunderskrifter från drygt tio procent av de röstberättigade.

Detta ledde så småningom fram till att kommunfullmäktige, i juli 2021, beslutade om att en folkomröstning ska genomföras gällande ett öppnande av de nedlagda boendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult.