Kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens kansli ger stöd och service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunalråd, kommundirektör, förvaltningar och allmänhet.

Det innebär att vi skickar kallelser, skriver protokoll och tar fram samt sammanställer de uppgifter som till exempel kommunstyrelsen behöver för att fatta beslut i ett ärende. Vi tar också hand om den post som är ställd till kommunen.