Checklista för nyanlända

När du fått uppehållstillstånd i Sverige och ska bo i Oskarshamns kommun ska du registrera dig hos olika myndigheter innan du kan börja din etablering. 

Gå till Servicekontoret på Åsavägen 7 i Oskarshamn för att göra de flesta av dina ärenden hos Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.

Om du behöver stöd och hjälp när du ska kontakta myndigheter kan du få det genom kommunens etableringsvägledare. Du ska boka tid med dem på 0491-886 40 eller via e-post arbetsmarknadsenheten@oskarshamn.se. Etableringsvägledarna finns på Arbetsmarknadsenheten, Bryggaregatan 1 (3 vån), Oskarshamn.

1. Skatteverket

Hos Skatteverket ska du:

 • Folkbokföra dig – meddela adressen till där du bor
 • Ansöka om personnummer
 • Meddela om du flyttar och ändrar din adress ska du göra flyttanmälan
 • om du har mobilt bank-ID kan du göra flyttanmälan via webben hos www.skatteverket.se

När du fått personnummer hos Skatteverket ska du skaffa ID-kort:

 • Be Skatteverket om ett inbetalningskort för ID-kort
 • Betala ansökningsavgiften på 400 kronor – spara kvittot
 • Ta med kvittot, ditt UT-kort och ditt pass om du har kvar det

2. Bank – skaffa konto

Skaffa bankkonto

 • Ta med ID-kort till banken
 • För att öppna bankkonto ska du gå till banken och prata med personalen
 • Skaffa Mobilt Bank-ID
 • Skaffa bankkort – beställ hos banken – berätta när pengar ska komma in på kontot

Bankkontor i Oskarshamn

 • Länsförsäkringar, Östra Torggatan 1, Oskarshamn
 • Swedbank, Flanaden 8, 572 30 Oskarshamn

3. Försäkringskassan

 • Du ska registrera dig i svenska socialförsäkringen via en blankett – blanketten finns också på Försäkringskassans webbplats
 • Du ska ge dem dina uppgifter om vilket bankkonto du har
 • Ansök om etableringsersättning

Bostadsersättning och bostadsbidrag

Du kan ansöka om hos Försäkringskassan eller Servicekontoret om bostadsbidrag eller bostadsersättning. Du ska ta med kopia på ditt hyresavtal och ID-kort.

 • Om du bor ensam ska du ansöka om bostadsersättning.
 • Är du under 29 år och bor själv ska du ansöka om bostadsbidrag. 

Om du har barn – ansök om detta hos Försäkringskassan

 • etableringstillägg för barnet eller om du har flera barn
 • bostadsbidrag – du ska ta med kopia på ditt hyresavtal
 • föräldrapenning om ditt barn är för litet för att vara på förskolan eller om det är kö till barnomsorg och förskola så att ditt barn inte kan börja på förskolan

Du kan gå till Servicekontoret som finns på Åsavägen 7 i Oskarshamn. Där finns Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten

Om du vill få prata med någon som kan ditt modersmål kan du boka tolk på Försäkringskassans webbplats

4. Arbetsförmedlingen

Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för din etableringsplan. Du måste ha en etableringsplan för att kunna ansöka om etableringsersättning och börja din väg in i svenska samhället.

Du ska anmäla dig hos Arbetsförmedlingen på Åsavägen 7, Oskarshamn eller på deras webbplats.

 • du ska registrera dig som arbetssökande
 • du ska visa kopia på ditt hyresavtal
 • du ska boka ett möte kring din etableringsplan
 • skaffa ett intyg som visar att du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Telefon: 0771-41 64 16, www.arbetsformedlingen.se 

5. Hemförsäkring

Det är viktigt att skaffa en hemförsäkring direkt när du fått ett hyresavtal på en lägenhet! Då har du ett ekonomiskt skydd ifall det skulle hända en olycka eller skada i lägenheten eller på dina privata saker och ägodelar.

När du tar kontakt med ett försäkringsbolag ska du:

 • ta med en kopia på ditt hyresavtal på lägenheten
 • ta med ditt ID-kort
 • du väljer själv vilket försäkringsbolag du vill skriva avtal med för hemförsäkring.

Det finns 2 olika försäkringsbolag som har kontor i Oskarshamn:

 • Dina försäkringar, Lilla Torget 2-4, Oskarshamn
 • Länsförsäkringar, Östra Torggatan 1, Oskarshamn

Du kan också välja att kontakta andra försäkringsbolag via internet.

Neutral information om försäkringar finns på www.konsumenternas.se

6 "Glappet" – innan ersättningar från försäkringskassan startat

Eftersom det kan vara kö till möte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har du rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd från kommunens socialförvaltning.

Du ska ta kontakt med Ekonomi och stöd på Oskarshamns kommun, Hantverksgatan 70, Oskarshamn, 0491-76 46 02.

Det kan vara kö och väntetider till ekonomi och stöd. 

Det finns tolkning på arabiska på måndag klockan 8.30–9.30 och onsdag klockan 8.30–9.30.

När du ska göra en ansökan och fått tid för ett första möte ta med detta:

 • Ditt ID-kort
 • Kopia på ditt hyresavtal
 • Intyg från Arbetsförmedlingen om att du är inskriven där
 • Kontoutdrag från banken för de 3 senaste månaderna eller så länge som du har haft ett bankkonto
 • Utbetalningsavi LMA-ersättning
 • Kopia på hemförsäkring
 • Bosättningsunderlag från Migrationsverket

Varje ansökan prövas utifrån vad som gäller i just ditt individuella fall och för varje ny månad. Det kan betyda att du och andra du känner inte får samma beslut eller lika mycket pengar.

Mer om ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

7. SFI- svenska för invandrare

Du behöver lära dig svenska för att kunna eteblera dig och integreras i ditt nya land och samhälle. Kommunen har uppdrag att ha kurser för dig som ska lära dig svenska. Det är bra att börja lära sig svenska med en gång!

För att få börja en kurs ska du registrera dig hos Komvux, Oskarshamns kommun. Skolan Komvux och SFI-kurserna finns på Stengatan 21 i Oskarshamn.

Här kan du läsa mer om kurserna och hur du anmäler dig

8. Bostad

Kommunen har ansvar för att hjälpa till med boende för dig som är anvisad till kommunen direkt från Migrationsverket.

Om du har bosatt dig i vår kommun genom eget val – självbosatt – och flyttat hit på eget initiativ är det du och inte kommunen som ska ordna med en lägenhet.  

Du kan få stöd av etableringsvägledarna på kommunens Arbetsmarknadsenhet din första tid i kommunen efter att du fått uppehållstillstånd.