Nyanländas stöd från vår kommun

Nyanländ bosatt för etablering i vår kommun

Information till dig som har fått placering i vår kommun via Migrationsverket och hör till någon av dessa grupper:

  • nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år – with residence permit
  • nyanländ flyktingungdom, utan föräldrar i landet, med uppehållstillstånd och som har fyllt 18 år men inte 20 år – with residence permit
  • anhörig med anknytning till en person med uppehållstillstånd i kommunen – with residence permit
  • kvotflykting enligt UNHCR – refugee quota 

1. Etableringsvägledare

Etableringsvägledarna ger råd och stöd när du kommer till vår kommun för att bosätta dig. Etableringsvägledarna hör till enheten för arbetsmarknadsfrågor. 

Mer information om stöd som etableringsvägledare kan ge

2. Bostad

Det är viktigt att den bostad du ska bo i har en hyra som du har råd att betala och som är anpassad efter din eller familjens ekonomi.

Länkar till hyresvärdar i Oskarshamns kommun

3. Förskola och skola

Barnen har rätt att gå i skolan från det år man fyller 6 år. Barn mellan 3–5 år kan få gå på förskola högst 15 timmar i veckan även om föräldrarna inte har arbete, studier eller liknande.

Innan barnet/barnen börjar i vanlig klass i grundskola eller på gymnasium testar man vilka kunskaper barnet har med sig från hemlandet och tidigare skolor. Det kallas för kartläggning och görs efter riktlinjer från Skolverket.

4. SFI – svenska för invandrare

Att kunna svenska är en av de viktigaste faktorerna för att du ska etablera dig i ditt nya hemland, få arbete eller studera vidare. Du som har fått uppehållstillstånd har rätt att få undervisning i svenska språket genom SFI – svenska för invandrare. Det ingår i din etableringsplan att gå på SFI-undervisning.

5. Samhällsorientering

Du har rätt till information och utbildning om det svenska samhället – vårt lands historia, lagar, hur det är att leva i Sverige, seder, kultur, värderingar, mänskliga rättigheter och mycket mera. Du har rätt till minst 100 timmar. Samhällsorienteringen kan finnas som aktivitet i ditt etableringsprogram. 

Corona-pandemin och restriktioner gör att det kan vara paus med Samhällsorientering för nyanlända. 

Du kan anmäla dig själv eller en anhörig till Samhällsorientering genom att kontakta Arbetsmarknadsenheten, telefon 0491-886 40, arbetsmarknadsenheten@oskarshamn.se

www.informationsverige.se kan du läsa mer om Sverige och det svenska samhället.

6. Bibliotek, fritid, kultur, föreningar

Biblioteken i kommunen finns för alla. Det kostar inget att använda biblioteket, att låna böcker, använda bibliotekets datorer, läsa tidningar och mycket annat.

Om biblioteken i Oskarshamns kommun

Fritid, motionera, sporta, simma kan du göra på Arena Oskarshamn och på flera motionsspår runtom i kommunen. Du måste betala avgift för att använda simhall och gym. Motionsspår är gratis.

Om simhallen, Oskarshamns Arena och motionsspår

Föreningar ger dig stora möjligheter att få vänner, göra det du är speciellt intresserad av, få kontakter på flera sätt till vår kommun och Sverige. Föreningar i Sverige drivs av ideella insatser och du betalar en medlemsavgift för att vara med och ta del av föreningens aktiviteter plus ibland även låna utrustning.

Om föreningar i Oskarshamns kommun

7. Arbetsförmedlingen – etableringsprogram

Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för ditt etableringsprogram.

8. Försäkringskassan – försörjning genom etableringsbidrag

Det är Försäkringskassan som ansvarar för etableringsbidrag och andra stöd.