Nyanländas etablering

Det är lag 2010:197 som styr "ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet."

Här kan du hitta information och länkar vidare inom områden och frågor som berör nyanlända i vår kommun. 

1. Bostäder - vems ansvar? Hyra eller köpa?

Kommunen har bara ansvar för att hitta bostäder till nyanlända som är anvisade till kommunen från Migrationsverket. Det är lag 2016:38, ofta kallad bosättningslagen, som beskriver kommunens ansvar.

Kommunen har inte ansvar för att hitta bostäder till de nyanlända som självbosatt sig i kommunen. Läs mer om kommunens ansvar för nyanlända.  

Du som vill hitta en lägenhet i vår kommun ska själv ta kontakt med ett bostadsbolag eller hyresvärd. Här finns en lista till hyresvärdar i kommunen.

2. Övrigt stöd till nyanlända från vår kommun

När du är nyanländ har kommunen skyldighet att ordna detta för dig som är vuxen. Detta gäller för de 2 första åren som du bor i kommunen. 
Det gäller både för dig som är anvisad till Oskarshamns kommun och dig som har självbosatt dig här:

För barn som är nyanlända:

Läs mer om stöd till nyanlända från kommunen

3. Etableringsvägledare

Alla nyanlända kan få stöd under etableringsperioden av kommunens etableringsvägledare.

4. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsprogram

Du ska anmäla dig till Arbetsförmedlingen som ansvarar för ditt etableringsprogram.  

5. Försäkringskassans stöd och förmåner

Du ska ansöka om etableringsersättning, bostadsersättning eller -bidrag, etableringstillägg, eventuell föräldrapenning hos Försäkringskassan.

6. Viktigt att göra som nyanländ

Kommunens etableringsvägledare har gjort en checklista för vad du behöver göra när du kommit som nyanländ. Allt från att skaffa id-kort till hemförsäkring till kontakter med olika myndigheter. Checklistan finns här.

7. Information Sverige

En hel webbplats med användbar, viktig, nyttig information för dig som är nyanländ. Det går också att läsa på arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. www.informationsverige.se görs av länsstyrelserna i Sverige.