Kommunal hyresgaranti

En kommunal hyresgaranti är ett stöd till en hyresgäst som annars inte kan få ett eget hyreskontrakt, även att hen har lön eller etableringsersättning som räcker till för att betala hyra. 

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som trots god ekonomi har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.

Det går inte att få kommunal hyresgaranti om det är ett tillfälligt eller tidsbegränsat hyreskontrakt.

Om du har försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd från socialtjänsten kan du inte få kommunal hyresgaranti.

Kommunen går i borgen för max 6 månadshyror under en period om 24 månader hos samma hyresvärd.

Du kan bara få kommunal hyresgaranti 1 gång och den gäller för en särskild lägenhet.

Om kommunen varit tvungen att betala till hyresvärden är hyresgästen skyldig att betala tillbaka till kommunen enligt en avbetalningsplan.

Ansök om kommunal hyresgaranti hos etableringsvägledare på Arbetsmarknadsenheten.

Om din ansökan beviljas får du ett dokument som ska finnas med som bilaga till hyreskontraktet.

När det finns kommunal hyresgaranti kan inte hyresvärden kräva deposition eller att du ska betala flera månadshyror i förväg. Dock ska du alltid betala 1 månadshyra i förskott.    

Läs mer på Boverkets webbplats