Nyanländ, flykting

Vår kommun behöver fler invånare. Visionen är att år 2030 ska vi vara 30 000 invånare. Människor som kommit till vårt land av flyktingskäl är ett av flera välkomna tillskott för att vi ska kunna nå upp till visionen.   

På denna sida finns länkar till mer information om både nyanlända och asylsökande. 

Det är Arbetsmarknadsenheten som har ansvar för det praktiska  när det gäller mottagande och integration i vår kommun. Arbetsmarknadsenheten hör till Kommunledningsförvaltningen.