Investera en dag för framtidens arbetskraft

Den 20 september kommer rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare inom Teknikcollege Östra Småland att välkomna dig till Västerviks Gymnasium för att fördjupa samverkan mellan skola och näringsliv.

Ta med dina bästa samverkansidéer, behov, tankar och goda exempel från näringslivet till dagen så att vi tillsammans kan hitta effektiva verktyg för att nå och attrahera vår framtida kompetens.

Datum: Den 20 september
Tid: Kl. 08:30 - 16:30
Plats: Västerviks Gymnasium
Anmälan: Senast 21 juni teknikcollageostrasmaland@gmail.com

Evenemanget ät kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.