Seminarieserie inom Försäljning

Pilar som pekar uppåt

Välkommen till vår seminarieserie inom Försäljning som hålls av Finnvedens Säljkraft! Här kan du som företagare lära dig om hur du maxar din försäljning och blir bäst i kontaktfasen, kundmötet, presentationen och förhandlingen.

Seminarierna fokuserar på konkreta säljverktyg och hur företag kan vinna fler affärer genom att ha rätt attityd och inställning. Det vill säga hur vi kan hitta nya vägar för att nå framgång hos kund. Vi använder oss av aktivt deltagande, erfarenhetsutbyte, praktiska exempel och andra användbara verktyg.

Seminariet anordnas inom ramen för projektet "Omställning för kärnkraftens under-leverantörer" som syftar till att hjälpa företag som påverkas av nedläggningen av OKG i deras omställning och utveckling. Det finansieras av Oskarshamns kommun, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Regionförbundet och ett antal grannkommuner.

Seminarierna hänger ihop så det är bra att gå på alla!

Steg 1 Säljtrappan: Tisdagen den 20 november kl. 17:30-20:00

Steg 2 Kundmötet: Tisdagen den 27 november kl. 17:30-20:00

Steg 3 Presentation och förhandling: Tisdagen den 4 december kl. 17:30-20:00

Plats: Hotell Corallen

Pris: Det är kostnadsfritt för dig men finansieras av projektet.

Övrigt: Det är begränsade platser. Vid anmälan är din plats vigd för dig. I händelse av oanmäld frånvaro faktureras du en kostnad på 500 kr.

Fika: Under kvällen kommer vi att bjuda på smörgås, frukt samt kaffe/te.

Anmälan:
Anmäla dig/kollegor senast den 15 november till moa.skyllbergpersson@oskarshamn.se.
Hör av dig om du har några frågor! Telefon: 0491-76 43 22

Varmt välkommen önskar Näringslivsenheten och Attraktiva Oskarshamn!