Minnesanteckningar

Här hittar du minnesanteckningar från LKO- Lokal Kompetensuppbyggnad i Oskarshamn.