Leverantörsfakturor

Skicka faktura

Det finns olika alternativ för att skicka fakturor till oss. Vi vill i första hand ta emot E-faktura och i andra hand PDF-faktura.

Observera att kommunen byter kodplan den 1 januari 2021

Det medför bland annat att alla tidigare referensnummer (11 siffror) kommer att ersättas av nya referensnummer (6 siffror).

OBS! Referensnumret är endast 6 siffror i en följd, inga bokstäver, bindestreck, mellanslag och så vidare i fältet.

I kontakt med beställare från Oskarshamns kommun bör ni säkerställa att ni har fått det nya referensnumret, så att betalning av fakturor kan ske utan problem.

Om ni har frågor ta kontakt med er beställare!

E-faktura

Inexchange är kommunens samarbetspartner/operatör när det gäller E-faktura och de kan erbjuda olika lösningar för dig som leverantör. Kontakta Inexchange, 0500-44 63 60 om du har frågor om E-faktura och hur ni kommer igång med tjänsten.

Om du inte har en tjänst för att skicka E-faktura eller inte vill investera i någon ny programvara erbjuder Inexchange för närvarande dig att fakturera Oskarshamns kommun direkt via en fakturaportal på webben med upp till totalt 100 fakturor/år kostnadsfritt. 

Har du redan idag en tjänst för att skicka E-fakturor kontaktar du din befintliga operatör vid behov av hjälp.

PDF-faktura

Oskarshamns kommun kan ta emot en PDF-faktura, där en bifogad fil är en faktura.

Övrig post

Övrig post såsom betalningspåminnelser, inkassokrav med mera skickas till Oskarshamns kommun.

Organisationsnummer: 212000-0761
E-faktura: 7362120000760
Peppol-ID: 0007:2120000761
PDF-faktura: invoice@oskarshamn.se
Övrig post: Oskarshamns kommun, Box 707, 572 28 Oskarshamn

Du som leverantör kan kontakta oss på leverantorsupport@oskarshamn.se