Leverantörsfakturor

Skicka faktura

Det finns olika alternativ för att skicka fakturor till oss. Vi vill i första hand ta emot E-faktura och i andra hand PDF-faktura.

Tänk på att alltid ange referensnummer.

Oskarshamns kommun har referenskontroll och ett korrekt referensnummer måste alltid anges på fakturan. Referensnumret ska uppges av beställaren och består av 11 siffror i en följd.

E-faktura

Inexchange är kommunens samarbetspartner/operatör när det gäller E-faktura och de kan erbjuda olika lösningar för dig som leverantör. Kontakta Inexchange, 0500-44 63 60 om du har frågor om E-faktura och hur ni kommer igång med tjänsten.

Om du inte har en tjänst för att skicka E-faktura eller inte vill investera i någon ny programvara erbjuder Inexchange för närvarande dig att fakturera Oskarshamns kommun direkt via en fakturaportal på webben med upp till totalt 100 fakturor/år kostnadsfritt. 

Har du redan idag en tjänst för att skicka E-fakturor kontaktar du din befintliga operatör vid behov av hjälp.

GLN-nummer för e-faktura för dig som levererar via vårt e-handelssystem: 7340178400008

PDF-faktura

Oskarshamns kommun kan ta emot en PDF-faktura, där en bifogad fil är en faktura.

Övrig post

Övrig post såsom betalningspåminnelser, inkassokrav med mera skickas till Oskarshamns kommun.

Organisationsnummer: 212000-0761
E-faktura: 7362120000760
Peppol-ID: 0007:2120000761
PDF-faktura: invoice@oskarshamn.se
GLN-nummer faktura e-handel: 7340178400008
Övrig post: Oskarshamns kommun, Box 707, 572 28 Oskarshamn

Du som leverantör kan kontakta oss på leverantorsupport@oskarshamn.se