Leverantörsfakturor

Ny fakturaadress från 14 oktober 2019                                        

Oskarshamns kommun övergår till att hantera sina leverantörsfakturor elektroniskt,vilket medför förändringar för dig som leverantör.

Skicka faktura

Det finns olika alternativ för att skicka fakturor till oss. Vi vill i första hand ta emot E-faktura och i andra hand PDF-faktura.

Tänk på att alltid ange referensnummer.

Oskarshamns kommun har referenskontroll och ett korrekt referensnummer måste alltid anges på fakturan. Referensnumret ska uppges av beställaren och består av 11 siffror i en följd.

E-faktura

Inexchange är kommunens samarbetspartner/operatör när det gäller E-faktura och de kan erbjuda olika lösningar för dig som leverantör. Kontakta Inexchange, 0500-44 63 60 om du har frågor om E-faktura och hur ni kommer igång med tjänsten.

Om du inte har en tjänst för att skicka E-faktura eller inte vill investera i någon ny programvara erbjuder Inexchange för närvarande dig att fakturera Oskarshamns kommun direkt via en fakturaportal på webben med upp till totalt 100 fakturor/år kostnadsfritt. 

Har du redan idag en tjänst för att skicka E-fakturor kontaktar du din befintliga operatör vid behov av hjälp.

GLN-nummer för e-faktura för dig som levererar via vårt e-handelssystem: 7340178400008

PDF-faktura

Oskarshamns kommun kan ta emot en PDF-faktura, där en bifogad fil är en faktura.

Övrig post

Övrig post såsom betalningspåminnelser, inkassokrav med mera skickas till Oskarshamns kommun.

Organisationsnummer: 212000-0761
E-faktura: 7362120000760
Peppol-ID: 0007:2120000761
PDF-faktura: invoice@oskarshamn.se
GLN-nummer faktura e-handel: 7340178400008
Övrig post: Oskarshamns kommun, Box 707, 572 28 Oskarshamn

Du som leverantör kan kontakta oss på leverantorsupport@oskarshamn.se