Stängda och förändrade verksamheter

Information om förändringar i våra verksamheter med anledning av coronaviruset 

Med anledning av coronaviruset har vissa av våra verksamheter infört besöksrestriktioner eller stängt delar av sina verksamheter.

Följande verksamheter har beslutat att stänga eller på andra sätt begränsa sin verksamhet på grund av smittorisk.

Kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning samt Nova

Utbildning på Oscarsgymnasiet och kommunal vuxenutbildning stänger från och med den 18 mars 2020. Också Nova stänger sina lokaler för undervisning från och med den 18 mars. Beslutet gäller till dess att det finns andra rekommendationer från regering och Folkhälsomyndigheten.

Undervisningen för elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt Nova kommer i första hand att bedrivas digitalt. De elever i gymnasiesärskolan som är i behov av omsorg och som inte tillhör en riskgrupp är välkomna till skolan som vanligt. 

Distansundervisning för gymnasieelever

Från och med den 18 mars kommer all undervisning ske digitalt. Under onsdagen 18 mars och torsdagen 19 mars kommer uppgifter finnas i Classroom kopplat till din undervisning.

Från och med fredagen den 20 mars kommer all undervisning att ske via Meet. Alla uppgifter kopplat till undervisningen kommer finnas i Classroom och varje lärare ansvarar för undervisningen som sker enligt schema. Du som elev ska närvara på lektionen. Är du sjuk ska sjukanmälan göras som vanligt i Skola 24.

Elever med APL kontaktas av sin lärare för vidare information.

Om du som elev behöver böcker eller annan utrustning går det att hämta från ditt skåp på Oscarsgymnasiet dagligen mellan 8.00–16.00.

Online tuition at Oscarsgymnasiet

From Wednesday (18 March), all tuition will be performed online. During Wednesday (18 March) and Thursday (19 March), the will be assigned assignments in Classroom. 

From Friday (20 March), all tuition will be performed through Google Meet. Assignments connected to each subject will be found in Classroom.  It is the teacher’s own responsibility to make sure that the schedule and lessons will continue as normal. The students must be present during the online lessons. If a student is sick, the student or the legal guardian must report this in skola24. 

Students on APL will be contacted by their teacher for further information.

Oscarsgymnasiet will be open daily from 8–16 if a student needs books or other equipment, such as chromebook.  

Online tuition at Oscarsgymnasiet (Arabic)

Lilla restaurangen

Lilla restaurangen har stängt sin verksamhet tills vidare.

Öppen förskola stänger från och med måndag

Från och med måndag 23 mars 2020 håller Öppen förskola stängt med undantag av ”Lillgruppen” som tills vidare fortsätter att träffas under onsdagseftermiddagar. Beslutet har tagits för att medarbetare behövs i den ordinarie verksamheten. Öppen förskola är en del av pedagogisk omsorg och är en frivillig verksamhet för kommunerna.

Äldreomsorgen

Besöksförbud på våra särskilda boenden

Socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på alla särskilda boenden från och med den 1 april 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av Coronaviruset/Covid-19.

Undantag görs i särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede där vi givetvis tillåter besök från anhöriga. Kontakt tas då med chef för det aktuella boendet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nationellt-besoksforbud-pa-aldreboenden/

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf

Träffpunkter

Från och med måndag den 16 mars stänger vi våra träffpunkter.

Daglig verksamhet stänger ner delar av sin verksamhet

Daglig verksamhet, kommer att stänga ner vissa delar av sin verksamhet från och med måndag den 30 mars.

Det berör deltagare och personal på Sinus 1, Sinus 2 och Gårdsteamet.

Deltagarna kommer att erbjudas insatsen hemma med stöd av personal från daglig verksamhet. Vissa individuella anpassningar kommer att behöva göras.

Behovet av att stänga ner fler verksamheter inom daglig verksamhet kommer vi att se över framöver.

Kulturavdelningen

Kulturhuset

I Kulturhusets evenemangskalender finns information om vilka evenemang som ställts in i Kulturhuset. 

Musikskolan

Oskarshamns musikskola har ställt in sina danskurser. Detta gäller samtliga grupper tills vidare.

I Musikskolans evnemangskalender hittar du information om vilka evenemang som ställts in.

Övrig verksamhet på musikskolan fortsätter i dagsläget som vanligt.  Våra lokaler i Oscarsgymnasiet är öppna och där kommer det fortsatt att hållas lektioner. 
Musikskolans verksamhet är inte lagstadgad på samma sätt som vanliga skolan utan är frivillig verksamhet. Därför är det frivilligt för gymnasieelever att delta i musikundervisning i Oscarsgymnasiets lokaler eller annan plats även om gymnasieskolans undervisning inte sker i skolans lokaler.

Tekniska kontoret

Skolmat 

För att underlätta logistiken i matsalarna kommer Tekniska kontoret att servera 2 rätter på lunchen, detta gäller på samtliga skolor från och med senast tisdag 24 mars. Salladsbordet och mellanmålen kommer också minska i utbud. 

Restaurangen på Solbacka stänger för sittande matgäster

Från och med måndag 30 mars stängs restaurangen på Solbacka för sittande matgäster. Vi kommer att erbjuda take-away för den som vill köpa en matlåda och ta med sig. Restaurangen stängs för att minska risken för smittspridning.

Arbetsmarknadsenheten

Kalejdo

Kalejdo stänger tills vidare både sin öppna verksamhet Mötesplats och språkträning för kvinnor och Gruppverksamhet för utrikesfödda kvinnor.

Miljöhuset Återbruk

Miljöhuset Återbruk stänger kvällsöppet på torsdagar tills vidare. Vi stänger klockan 16.00.

Våra andra verksamheter har öppet men med vissa begränsningar. Vi har tagit bort Drop-in och försöker i första hand hjälpa via telefon eller Skype. 

Fritidskontoret

Information gällande simhallar och idrottshallar 

Simhallar och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Därmed fortsätter vi att hålla våra anläggningar öppet.

Oskarshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande covid-19. Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra och vara försiktiga.

Vi uppmanar därför dig som är besökare hos oss att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även om symptomen är lindriga.

Samma riktlinjer gäller alla våra medarbetare.

I simhallen har vi höjt mängden klor i våra bassänger till det dubbla (1,0mg/l) då covid-19 inaktiveras relativt lätt av klor. (Källa WHO)

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Från och med 3 april 2020 gäller följande åtgärder på Arena Oskarshamn Bad och Gym för att minska smittspridningen:

  • I omklädningsrummen låser vi var tredje skåp för att öka avståndet vid ombyte och stänger av varannan dusch för att öka avståndet vid duschning.
  • Kapaciteten på relaxbastun minskas till max 6 personer. Max 3 personer per våning, håll avstånd!
  • Dam- och herrbastun stänger också på grund av vikande kundunderlag.

Övriga verksamheter

Övriga verksamheter inom Oskarshamns kommun är öppna som vanligt. Men om du känner dig sjuk och har luftvägssymtom ska du stanna hemma för att minska smittspridningen.