Senaste uppdateringar

Vi uppdaterar löpande information kring hur våra verksamheter förändras, vilka beslut vi tar och annat som kan vara viktigt att veta om coronaviruset och covid-19. Vi har därför skapat den här sidan för att du lätt ska se ny information som kommit.

Måndag 6 april

Information om skolskjuts

Skolskjuts i Oskarshamns kommun körs i stort sett som vanligt. Kalmar länstrafik (KLT) har reducerat några rena förstärkningsturer då antalet resande har minskat, bland annat på grund av att gymnasieeleverna till stor del bedriver sina studier på distans. På vissa turer kan sätena närmast föraren vara reserverade men inpassering via framdörren ska vara öppen på samtliga fordon.

KLT för kontinuerlig dialog med branschorganisationen och andra parter hur skolskjuts och kollektivtrafik ska hanteras under coronapandemin. Blir det några förändringar i råd och rekommendationer kommer KLT och Oskarshamns kommun föra en dialog hur vi konkret ska hantera dessa förändringar i vår kommun. Det samma gäller om sjukfrånvaron hos förarna ökar drastiskt vilket kan få konsekvenser att skolskjutsturerna inte kan köras enligt planerad tidplan. Om det blir några förändringar i skolskjutsen kommer elever och vårdnadshavare informeras via Unikum.

Fredag 3 april

Arena Oskarshamn Bad och Gym tar fram åtgärder för att minska smittspridningen

I omklädningsrummen låser man var tredje skåp för att öka avståndet vid ombyte och stänger av varannan dusch för att öka avståndet vid duschning.

Kapaciteten på relaxbastun minskas till max 6 personer. Max 3 personer per våning, håll avstånd!

Dam- och herrbastun stänger också på grund av vikande kundunderlag.

Detta börjar gälla 2020-04-03.

Torsdag 2 april

Besöksförbud på våra särskilda boenden

Socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på alla särskilda boenden från och med den 1 april 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av Coronaviruset/Covid-19.

Undantag görs i särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede där vi givetvis tillåter besök från anhöriga. Kontakt tas då med chef för det aktuella boendet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nationellt-besoksforbud-pa-aldreboenden/

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf

Onsdag 1 april

Förändringar i Arbetsmarknadsenhetens verksamheter

Miljöhuset Återbruk stänger kvällsöppet på torsdagar tills vidare. Vi stänger klockan 16.00.

Våra andra verksamheter har öppet men med vissa begränsningar. Vi har tagit bort Drop-in och försöker i första hand hjälpa via telefon eller Skype. 

Tisdag 31 mars 

Nu kan äldre få hjälp att handla av kommunen

Från den 1 april kan den som är 70 år och äldre få hjälp av Oskarshamns kommun att handla, och få varor levererade hem. Servicen ges i samverkan med FRG, Frivilliga Resursgruppen.

Mer information om hur det praktiskt ska gå till kan du läsa här

Tillfälligt anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse av allmän plats

Som ytterligare en hjälpande åtgärd kommer kommunen tillfälligt lämna anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och exponering av varor, skyltar och liknande. Detta gäller från 1 april till och med 31 juli, eventuellt längre.

För att en butik ska kunna pynta eller ställa ut varor utanför butiken krävs dock ett tillstånd från polisen. Det är också viktigt att ta hänsyn till ledstråken i centrum.

Det går inte att utfärda ett generellt tillstånd för alla butiker i centrum, utan varje näringsidkare behöver söka enskilt tillstånd.

Måndag 30 mars

Stöd till barn och unga i coronatider

Det finns alltid någon att prata med om du har frågor, mår dåligt eller behöver hjälp. Här får du tips på vem du kan vända dig till för att få stöd eller råd när du behöver det!

Stöd till barn och unga i coronatider

Fredag 27 mars

Restaurangen på Solbacka stänger för sittande matgäster

Från och med måndag 30 mars stängs restaurangen på Solbacka för sittande matgäster. Vi kommer att erbjuda take-away för den som vill köpa en matlåda och ta med sig. Restaurangen stängs för att minska risken för smittspridning.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer stoppas

Regeringen har beslutat att från och med söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömnning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Simhallar och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet, därmed fortsätter vi att hålla våra anläggningar öppet.

Vad gäller för barn och elever som utsatts för befarad/bekräftad covid 19-smitta?

Frågor och svar från bildningsförvaltningen har uppdaterats med information om vad som gäller för barn i förskolan och skolan om de varit i kontakt med covidsmittad person.

Barn och elever som varit i kontakt med covidsmittad person ska vara hemma i 14 dagar efter att kontakten tagits. Finns den smittade personen i barnets eller elevens hem, ska barnet eller eleven vara hemma 16 dagar efter att den smittade personen är symtomfri. Smittan ska vara befarad eller bekräftad av smittskyddsläkare eller 1177.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Torsdag 26 mars

Daglig verksamhet stänger ner delar av sin verksamhet

Daglig verksamhet, kommer att stänga ner vissa delar av sin verksamhet från och med måndag den 30 mars.

Det berör deltagare och personal på Sinus1, Sinus 2 och Gårdsteamet.

Deltagarna kommer att erbjudas insatsen hemma med stöd av personal från daglig verksamhet. Vissa individuella anpassningar kommer att behöva göras.

Behovet av att stänga ner fler verksamheter inom daglig verksamhet kommer vi att se över framöver.

Stadsbiblioteket erbjuder take away-lån

Tillhör du en riskgrupp kan du ringa Stadsbiblioteket och berätta vilka böcker du önskar låna. När dina böcker finns klara att hämta blir du uppringd och kommer överens med biblioteket när det passar dig att hämta. Bibliotekets personal möter dig utanför Kulturhuset så du inte behöver gå in. Ring in ditt lån på telefon 0491-880 10. 

Onsdag 25 mars

Arena Oskarshamn förlänger alla årskort bad med en månad

Gäller alla årskort bad som är giltiga 2020-03-25.

Nya riktlinjer för restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya riktlinjer för restauranger och krogar

”Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

I våra skolmatsalar kommer vi hantera detta genom att vi ser till att det inte blir för långa köer i eller utanför matsalarna. I övrigt tar våra elever maten själva och vi fortsätter med buffé. På våra kommunala restauranger på Solbacka och Nyhem blir gästerna serverade mat men köar för att beställa och betala. Där ser vi till att man håller avstånd i köer och vi arbetar för att inom kort kunna erbjuda bordsservering i den utsträckning vi har personal till detta.

Tisdag 24 mars

Gymnasiekort

Gymnasieungdomar i Oskarshamns kommun kommer att få kort giltigt hos Handel Oskarshamn. Kortet gäller i tre veckor och är laddat med 1 125 kronor, vilket motsvarar 75 kronor per vardag.

Detta gör det möjligt för ungdomarna att få ett lagat mål mat varje dag även att skolan är stängd. Samtidigt stöttar denna insats näringslivet.

Läs mer om kort till gymnasieungdomar

Åtgärder för näringsliv och föreningsliv

Pressmeddelande om ett antal åtgärder för näringsliv och föreningsliv

Måndag 23 mars

Riktlinjer för barn med permitterade föräldrar

Frågor och svar från bildningsförvaltningen har uppdaterats med information om vad som gäller för barn i förskolan när föräldrar permitteras.

Permitterade vårdnadshavare har rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att föräldrarna inkommit med nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19