Senaste uppdateringar

Vi uppdaterar löpande kring hur våra verksamheter förändras, vilka beslut vi tar och annat som kan vara viktigt att veta om coronaviruset och covid-19.

29 november

Den 1 december införs fler smittskydsåtgärder för minskad spridning av covid-19

Den 1 december införs fler smittskyddsåtgärder som till exempel en möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare samt rekommendationer till verksamhetsansvariga som ska göra det lättare för besökare att hålla avstånd.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att bestämmelserna följs. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om hur tillsynen ska gå till.

22 november

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationer om testning för covid-19

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Liksom tidigare gäller att den som insjuknar ska stanna hemma.

Orsaken till rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. 

Läs hela nyheten hos Folkhälsomyndigheten

Fredag 15 oktober

Folkhälsomyndighten uppdaterar rekommendationer om testning och när man ska stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion

Från den 1 november behöver fullvaccinerade, de som nyligen varit sjuka i covid-19 och barn under 6 år inte längre testa sig för covid-19 vid symtom. Men man måste ha varit feberfri det senaste dygnet för att gå till jobb, förskola och skola. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. Det är upp till varje individ att bedöma när man känner sig frisk. Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.

Testning rekommenderas dock fortsatt vid symtom för alla ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19 samt för vård- och omsorgspersonal. 

Andra grupper som fortsatt rekommenderas testning är personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Torsdag 30 spetember

Nya allmänna råd från 29 september

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig. Alla, även fullvaccinerade, bör dock fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Du som är vuxen och inte har vaccinerat dig rekommenderas särskilt att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad och sprida sjukdomen covid-19. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på dig som individ att inte sprida smittsamma sjukdomar. Tänk på att:

 • Hålla avstånd till andra människor.
 • Särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre.

Dessa råd gäller inte för barn och unga under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

De nya allmänna råd gäller från 29 september 2021.

Läs mer om de nya allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fredag 10 september

Träffpunkter öppnar

Från och med vecka 40 planerar vi att återigen öppna våra träffpunkter.

Anhörigstöd

Anhörigstöd planerar att öppna upp för aktiviteter från och med vecka 38.

Fler restriktioner tas bort den 29 september

I tisdags meddelade regeringen att de fortsätter med steg 4 i avvecklingen av restriktionerna den 29 september.

Exempelvis tas reglerna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Även kravet på sittande servering på restaurang tas bort. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Enligt Folkhälsomyndigheten är en hög vaccinationstäckning den viktigaste förutsättningen för att kunna häva fler restriktioner. Därför fortsätter Folkhälsomyndigheten att uppmana allmänheten att vaccinera sig. 

Måndag 1 september

Restaurangerna Nyhem och Solbacka öppnar igen för sittande gäster

Måndag 6 september 2021 öppnar restaurangerna på Solbacka och Nyhem igen för sittande gäster, och fortsatt för avhämtning. Restaurangerna har varit stängda sedan 30 mars 2020. 

Motionsgården I Havslätt öppnar 1 september

Motionsgården i Havslätt öppnar 1 september. Bastun öppnar 1 oktober.

Torsdag 15 juli 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lättar på flera restriktioner

Flera coronarestriktioner lyfts idag, 15 juli. Borttagandet av restriktionerna är nästa steg i regeringens plan mot att återgå till det normala. Bland annat tas bort den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, så som handelsplatser, gym, museer, simhallar och nöjes- och djurparker. Dessutom försvinner reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik.

Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli (Folkhälsomyndigheten)

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler (Folkhälsomyndigheten)

Bibliotek och kulturbussen

Oskarshamns stadsbibliotek, folkbiblioteksfilialer och Kulturbussens allmänturer är nu öppna med ordinarie öppettider och turlista för utlåning och återlämning av böcker och andra medier. Verksamheterna följer gällande restriktioner för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Fredag 2 juli

Oskarshamns kommun öppnar stegvis upp verksamheter inom kultur och fritid

Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gällande covid-19, beslutar Oskarshamns kommun om att stegvis öppna upp verksamheter inom kultur och fritid. Fritids- och kulturverksamheter som är öppna ska följa pandemilagen och dess begränsningar som regleras i lagen.

Åtgärder inom fritidsverksamheter från 1 juli

 • Idrottsanläggningar både inom- och utomhus är öppna.
 • Simhallen är öppen för allmänheten, men endast via bokningsbara tider till och med vecka 27. Undantag görs för föreningsdriven verksamhet och simundervisning. Under vecka 28–31 är simhallen helt stängd. Från vecka 32 eller så snart det är möjligt öppnar simhallen upp med både bokningsbara tider, men också via ordinarie besök.
 • Fritidsgårdarna är öppna.

Åtgärder inom kulturverksamheter från 5 juli

 • Oskarshamns stadsbibliotek, folkbiblioteksfilialer och Kulturbussens allmänturer är öppna med ordinarie öppettider och turlista för utlåning och återlämning av böcker och andra medier. Markerade sittplatser (för tidningsläsande) samt två datorer kommer att finnas på stadsbiblioteket. Folkbiblioteksfilialer och Kulturbussen är dock fortsatt stängda som mötesplatser.
 • Museerna är öppna med ordinarie öppettider. Konsthallen är fortfarande stängd.
 • Kulturskolan planerar för att öppna upp för ordinarie undervisning från och med terminsstart hösten 2021.

Torsdag 1 juli

Regeringen lättar ytterligare på coronarestriktioner

Enligt steg 2 i regeringens plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin lyfts ytterligare restriktioner från och med den 1 juli. Bland annat får restauranger och serveringsställen ha öppet som vanligt och fler gäster får sitta vid varje bord. Deltagartaken höjs för offentliga tillställningar och rådet att enbart träffa den närmaste kretsen ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.

Fredag 11 juni

Extra stöd till föreningar

Oskarshamns kommun har beslutat att avsätta ytterligare 1 miljon kronor extra till föreningar i kommunen under 2021 med anledning av covid-19.

Stödet består av två delar:

 • 500 000 kronor finns som ett akutstöd till föreningar som är i en extraordinär situation.
 • 500 000 kronor finns att söka som ett omställningsstöd gällande återstart och utveckling.

Mer om extra stödet till föreningar 

Fredag 28 maj

Distansstudier fortsätter terminen ut

Det blir fortsatta distansstudier på Oscarsgymnasiet även vårterminens två sista veckor. Men något fler elever kommer att ha undervisning på plats i skolan. Minst 50 procent av eleverna kommer att undervisas på skolan från och med 31 maj 2021 och till och med den 11 juni. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats.  

Region Kalmar lättar på de särskilda restriktionerna från och med måndag 31 maj. De nationella rekommendationerna kvarstår och det är de lokala förutsättningarna som ligger till grund för i vilken utsträckning gymnasieskolor bedriver distans- och närundervisning. 

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Regeringen lättar på coronarestriktionerna

Torsdagen den 27 maj presenterade regeringen sin plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin. Planen utgår från fem steg med start från och med 1 juni. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen. Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras.

Regionala rekommendationer upphör

Torsdagen 27 maj beslutade Region Kalmar läns smittskyddsläkare att de flesta av de regionala rekommendationerna hävs från och med måndag 31 maj. Det som kvartstår är rekommendationen om munskydd vid konstaterad smitta på arbetsplatser.

Mer om de regionala rekommendationerna på Region Kalmar läns webbplats

Onsdag 12 maj

Distansstudier på Oscarsgymnasiet fortsätter

Oscarsgymnasiet fortsätter med distansstudier på samma sätt som nu till och med 30 maj, med en årskurs på plats och två på distans. Beslutet togs i samband med att Region Kalmar län förlängde de regionala rekommendationerna.

Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats. 

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Skärpta regionala rekommendationer förlängs

Smittskyddsläkaren förlänger de skärpta rekommendationerna till och med 30 maj. Anledningen är den fortsatt höga smittspridningen.

Läs hela pressmeddelandet från Region Kalmar län

Förlängda nationella restriktioner

Idag har regering och Folkhälsomyndigheten förlängt de nationella restriktionerna till 31 maj.

Tisdag 11 maj

Minskat antal lunchrätter i grundskolorna

Från och med den 17 maj till och med den 11 juni kommer vissa grundskolor gå ner på antal lunchrätter för att vi ska kunna bemanna samtliga enheter fram till 11 juni. Grundskolorna som berörs är: Saltvikskolan, Vallhallaskolan, Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Norraskolan.

Vi kommer att erbjuda, Dagens gröna och Lunch 1 i menyn. Det kan hända att vi måste frångå menyn när en rätt tar slut. Under samma datum har vi också ett minskat utbud av salladen.

Måndag 10 maj

Grundsärskolans årskurs 4–6 går över till distansundervisning måndag och tisdag, 10 och 11 maj.

Närundervisningen stängs tillfälligt för en klass på högstadiet på Kristinebergskolan, 10-11 maj.  Undervisningen ges på distans. 

Söndag 9 maj

Mellanstadiet på Rödsleskolan studerar på distans måndag och tisdag 10 och 11 maj. 

Fredag 7 maj

Högstadiet på Rödsleskolan studerar på distans måndag och tisdag 10 och 11 maj. 

Torsdag 6 maj

Vistelsetiden för barn som är i förskolan 15 timmar per vecka

Med anledning av pågående coronapandemi och smittskyddsläget i Oskarshamns kommun ges rektor möjlighet, efter samråd med verksamhetschef eller skolchef, att under perioden 2021-05-05 till och med 2021-06-11, besluta om annan vistelsetid för barn som är i förskolan 15 timmar per vecka då den ändrade tiden möjliggör för förskolan att hålla verksamheten öppen.

Onsdag 5 maj

Figeholmsskolan stängs tillfälligt - beslut förlängt

Beslut om att tillfälligt stänga Figeholmsskolan förlängs till och med 11 maj. 

Stängd avdelning förlängs 

Tillfällig stängning av en avdelning på förskolan Prästkragen förlängs till 7 maj. 

Närundervisningen stängs tillfälligt för en klass på högstadiet på Kristinebergskolan

Närundervisningen stängs tillfälligt för en klass på högstadiet på Kristinebergskolan, 5–7 maj.  Undervisningen ges på distans. 

Beslutet är fattat efter samråd med smittskyddsläkare i Region Kalmar län, som bedömer att stängningen kan bidra till att bryta eventuella smittkedjor i klassen. 

Tisdag 4 maj

Distansstudier på Oscarsgymnasiet fortsätter

Oscarsgymnasiet fortsätter med distansstudier på samma sätt som nu till och med 16 maj, med en årskurs på plats och två på distans. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats.  

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Fårboskolan stängs tillfälligt – beslut förlängt

Beslut om att tillfälligt stänga Fårboskolan förlängs till och med 11 maj. 

Måndag 3 maj

Figeholmsskolan stängs tillfälligt

Figeholmsskolan stängs tisdag och onsdag, 4-5 maj. Jourbarnomsorg erbjuds vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete.

Förskoleavdelningar stängs tillfälligt

En avdelning vardera på förskolorna Prästkragen, Klockarebacken och Södertorns förskolor stängs tisdag och onsdag, 4–5 maj.

Söndag 2 maj

Fårboskolan stängs tillfälligt

Fårboskolan stängs måndag 3 maj till fredag 7 maj. Jourbarnomsorg erbjuds vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete.

Fredag 30 april

Bockaraskolan stängs tillfälligt

Bockaraskolan stängs måndag 3 maj och tisdag 4 maj. Vårdnadshavare uppmanas att testa sina barn för covid-19. Jourbarnomsorg erbjuds vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete.

Inga matcher för barn och unga

Vi vill göra ett förtydligande vad gäller träning och matcher för barn och unga och träning för vuxna.  Folkhälsomyndigheten har gått ut med vissa lättnader men hos oss gäller de skarpare regionala rekommendationerna i Kalmar län fram till 16 maj.

Det är föreningars och individers ansvar att rekommendationerna kan följas och de skarpare regionala rekommendationerna står över nationella rekommendationer.

Detta gäller för barn och unga

Ungdomar födda 2002 och senare kan träna både inomhus och utomhus.

Matcher, läger, cuper och tävlingsverksamhet för barn och unga i kommunens anläggningar både inomhus och utomhus kommer inte att kunna genomföras.

Detta gäller för vuxna

I kommunens anläggningar gäller ingen träning för vuxna inomhus. Det enda undantaget görs för yrkesverksam idrottsutövning. Utomhusanläggningar är öppna, men förutsätter att de skarpare regionala rekommendationerna kan uppfyllas.

Restriktionerna som gäller i Kalmar län

Torsdag 29 april

Närundervisningen stängs tillfälligt för årskurs 3 på Fårboskolan

Närundervisningen stängs tillfälligt för årskurs 3 på Fårboskolan, 30 april–6 maj. Eleverna får med sig arbetsmaterial hem, vilket de arbetar med under den aktuella perioden.

Beslutet är fattat efter samråd med smittskyddsläkare i Region Kalmar län, som bedömer att stängningen kan bidra till att bryta eventuella smittkedjor i klassen. 

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.

Restriktioner för serveringsställen och handeln på Folkhälsomyndighetens webbplats

Onsdag 28 april

Närundervisningen stängs tillfälligt för två klasser på mellanstadiet på Vallhallaskolan, till och med 30 april.  Undervisningen ges på distans. 

Närundervisningen stängs tillfälligt för en klass på mellanstadiet på Fårboskolan, 29–30 april. Undervisningen ges på distans. 

På grund av personalbrist stängs en avdelning på Dejegårdens förskola till och med 3 maj.

Beslut är fattade efter samråd med smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

Måndag 26 april

Regionala rekommendationer skärps ytterligare 

Våra regionala rekommendationer skärps ytterligare från och med idag, 26 april. Beslutet är taget med anledning av att Kalmar län har den näst högsta smittspridningen  i hela landet och att belastningen på sjukvården är mycket hög.  

Mer om de skärpta regionala rekommendationerna på Region Kalmar läns webbplats

Närundervisningen stängs tillfälligt för en klass på högstadiet på Vallhallaskolan

Närundervisningen stängs tillfälligt för en klass på högstadiet på Vallhallaskolan, 26–30 april.  Undervisningen ges på distans. 

Beslutet är fattat efter samråd med smittskyddsläkare i Region Kalmar län, som bedömer att stängningen kan bidra till att bryta eventuella smittkedjor i klassen. 

Torsdag 22 april

Nuvarande nationella restriktioner ligger fast, meddelade Folkhälsomyndigheten och regeringen vid en pressträff på torsdagen. Det nya datumet när restriktioner och rekommendationer tidigast kan börja lättas är den 17 maj. Observera att i Kalmar län råder regionala skärpta restriktioner. 

Onsdag 21 april

Distansstudier på Oscarsgymnasiet fortsätter

Oscarsgymnasiet fortsätter med distansstudier på samma sätt som nu till och med 7 maj. Med en årskurs på plats och två på distans. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats.  

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Onsdag 14 april

Avdelningen Hallonet vid Långelids förskola stängs

Avdelningen Hallonet vid Långelids förskola stängs för att verksamheten inte bedöms möjlig att driva på grund av stor personalfrånvaro. Avdelningen hålls stängd mellan 15 till 21 april. Smittskyddet i Region Kalmar län har rådfrågats inför beslutet.

De barn vars vårdnadshavare har behov av jourbarnomsorg erbjuds det.

Du som är vårdnadshavare har fått information via Unikum. 

Fredag 9 april

Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

 • Samtliga restauranger och andra serveringsställen måste stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Det är dock okej att fortsätta leverera mat för avhämtning efter den tiden.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, det vill säga gallerior och köpcentrum, gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.
 • Butiker, gallerior och köpcentrum behöver också vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.
 • Maxantalet på femhundra personer för verksamheters totala yta ligger också kvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Torsdag 1 april

6–11 april pausas all träning för barn och unga i kommunens idrottsanläggningar inomhus

Beslutet tas efter att Smittskyddsläkaren kommit med en ny rekommendation till länets kommuner. Orsaken är den höga smittspridningen som råder i länet och syftet är att begränsa kontaktytor och smittvägar när barn och unga möts i olika konstellationer.

Onsdag 31 mars

Nya regionala rekommendationer från 1 april

Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i kraft den 1 april. De skärpta rekommendationerna gäller alla som bor eller vistas i länet, även dig som är vaccinerad.

 • Undvik alla andra kontakter än de du bor tillsammans med. Det gäller oss alla oavsett ålder
 • Arrangera eller besök inte sammankomster i samband med påskhelgen.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet, så länge det finns en utbredd smittspridning i länet.
 • Använd munskydd på arbetsplatser upp till sju dagar efter det att arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede, om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas.

Fortsätt också att följa de nationella råden och rekommendationerna.

Dina val gör skillnad. Det är bara tillsammans vi kan minska smittspridningen.

Komvux fortsätter med distansundervisning

Komvux fortsätter att ha all sin undervisningen på distans till och med 11 juni. Undantagna är Yrkesvux, Komvux som särskild utbildning samt SFI kurs A. 

Icke nödvändiga kommunala verksamheter fortsatt stängda

Dagens nationella restriktioner ligger kvar. Regeringens uppmaning till kommuner och regioner om att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängs till 18 april. 

Tisdag 30 mars

Distansstudier på Oscarsgymnasiet fortsätter

Oscarsgymnasiet fortsätter med distansstudier på samma sätt som nu till och med 23 april. Med en årskurs på plats och två på distans. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats.  

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Den nationella rekommendationen om distans-, fjärr- och närundervisning upphör efter den 1 april. Beslutet att ändå fortsätta som tidigare har tagits på rekommendation av smittskyddsläkaren i Kalmar län för att minska smittspridningstakten.

Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Fredag 19 mars

Icke nödvändiga kommunala verksamheter fortsatt stängda

Dagens nationella restriktioner ligger kvar. Regeringens uppmaning till kommuner och regioner om att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängs till 1 april. 

Fredag 12 mars

Begränsningar i tillträde till kommunala förskole- och skollokaler förlängs

Följande begränsningar i tillträde till kommunala förskole- och skollokaler förlängs till och med 11 juni:

 • All lämning och hämtning på förskolor, skolor och fritidshem sker utomhus. Undantag kan behöva göras i början och i slutet av dagen med hänsyn tagen till den enskilda förskolans eller skolans förutsättningar men huvudregeln är lämning/hämtning utomhus.
 • Inga besökare på förskolor och skolor. Det innebär att utvecklingssamtal sker digitalt samt att skolfotografering skjuts upp.
 • Ingen uthyrning av lokaler på förskolor och skolor. 

Måndag 8 mars

Oscarsgymnasiet går ned till två lunchrätter

Från och med onsdag 10 mars går Oscarsgymnasiet från att ha serverat tre lunchrätter till att servera två rätter vid lunchen. 

Måndag 1 mars

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten har beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Följande gäller från och med 1 mars:

 • Samtliga restauranger och andra serveringsställen måste stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Det är dock okej att fortsätta leverera mat för avhämtning efter den tiden.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, det vill säga gallerior och köpcentrum, gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

Läs om beslutet hos Folkhälsomyndigheten

Torsdag 25 februari

Distansundervisning efter sportlovet

Högstadieeleverna kommer att läsa helt på distans vecka 9, 1–5 mars. Undervisningen den 1 mars startar efter lunch. Högstadieeleverna kommer kunna hämta mat på skolorna som tidigare.

Gymnasiet fortsätter med växelvis skolförlagd utbildning till och med 1 april. En tredjedel av eleverna är på plats i skolan samtidigt medan resten läser på distans enligt ett rullande schema. Elever kan fortsätta beställa lunchlådor enligt samma rutiner som tidigare för de dagar de inte har undervisning på plats i skolan.

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Vuxenutbildningen sker på distans och också där förlängs beslutet till 1 april.

Läs mer om distansundervisning efter sprotlovet

Fredag 19 februari

Begränsningar i tillträde till kommunala förskole- och skollokaler förlängs

Följande begränsningar i tillträde till kommunala förskole- och skollokaler förlängs till och med 16 mars:

 • All lämning och hämtning på förskolor, skolor och fritidshem sker utomhus. Undantag kan behöva göras i början och i slutet av dagen med hänsyn tagen till den enskilda förskolans eller skolans förutsättningar men huvudregeln är lämning/hämtning utomhus.
 • Inga besökare på förskolor och skolor. Det innebär att utvecklingssamtal sker digitalt samt att skolfotografering skjuts upp.
 • Ingen uthyrning av lokaler på förskolor och skolor.

Förändring av vistelsetiden för barn som är i förskolan 15 timmar per vecka till och med den 16 mars

Barn som är i förskolan 15 timmar per vecka, och vars placering i förskolan grundar sig på allmän förskola eller att deras föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, erbjuds till och med den 16 mars förskola enbart mellan klockan 08.00–11.00 från måndag till fredag.

Från och med den 17 mars gäller ordinarie tider för barn vars vårdnadshavare har rätt till allmän förskola, eller är arbetslösa eller föräldralediga.

Torsdag 18 februari

De nuvarande nationella restriktionerna ligger kvar

Dagens nationella restriktioner ligger kvar. Rregeringens uppmaning till kommuner och regioner om att hålla icke nödvändig verksamhet stängd förlängs till 7 mars. Fritidsaktiviteter för barn och unga ska dock fortsätta.

Onsdag 17 februari

Nu upphör besöksförbudet på särskilda boenden

Onsdagen den 17 februari är det tillfälliga besöksförbudet på våra särskilda boenden över. Trots att vi nu öppnar upp för besökare vill vi ändå vädja till dig som anhörig att avvakta lite med ditt besök. Det blir svårt för oss om många kommer på en gång de första dagarna eller den första veckan. Besök utifrån är fortfarande en riskfaktor och de ska alltid förbokas och genomföras enligt det aktuella boendets rutiner. Håll gärna kontakt genom telefon och videosamtal. Vi hjälper din anhörig med det. 

Läs mer om våra besöksrutiner här

Fredag 12 februari

Det tillfälliga alkoholförbudet förlängs

Förbudet att servera alkohol på serveringsställen mellan klockan 20.00 och 11.00 förlängs till den 28 februari 2021.  Från den 1 mars fram till och med den 11 april 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta för att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset. Förbudet gäller inte på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum. 

Läs mer hos regeringen

Torsdag 11 februari

Stöd till uteservering

För att ytterligare underlätta för restauranger och caféer i kommunen har Oskarshamns kommun tagit beslut om att erbjuda krögarna möjligheten att få ersättning för kostnaden för polistillstånd till sin uteservering. Restaurang eller café som fått ersättningen utbetald ska etablera uteserveringen senast den 31 maj 2021. Om det inte uppfylls kommer bidraget återkrävas.

Tisdag 9 februari

Distansundervisning för Komvux förlängs

Distansundervisning för Komvux förlängs till och med 14 mars. Undantagna är Yrkesvux, Komvux som särskild utbildning samt SFI kurs A. 

Fredag 5 februari

Flera restriktioner förlängs ytterligare

Regeringen förlänger följande restriktioner med anledningen av spridningen av covid-19:

 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Detta förbud förlängs till och med 14 februari 2021.  
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta förlängs till och med 31 maj 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 21 februari 2021.  
 • Folkhälsomyndigheten öppnar nu för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

Tisdag 2 februari

Successiv återgång till närundervisning för högstadiet och gymnasiet

Efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län har bildningsförvaltningen beslutat om en successiv återgång till närundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet i Oskarshamns kommun.

Grundskolans högstadieelever återgår till undervisning på plats i skolan enligt nedan:

 • Årskurs 9 – måndag 8 februari
 • Årskurs 8 – måndag 15 februari
 • Årskurs 7 – måndag 1 mars

Från och med måndagen den 8 februari kommer gymnasiet att återgå till att delvis ha skolförlagd undervisning. En tredjedel av eleverna kommer att vara på plats i skolan samtidigt medan resten läser på distans enligt ett schema. Berörda elever kommer att få mer utförlig information via skolan om vilka dagar de har distansundervisning respektive undervisning på plats. Beslutet om växelvis skolförlagd utbildning gäller fram till och med vecka 9.

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet.

Elever som har distansundervisning erbjuds även fortsättningsvis möjlighet att beställa lunchlådor för avhämtning.

Komvux fortsätter på distans till och med 21 februari, enligt tidigare beslut.

Måndag 25 januari

Tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden

Från och med onsdag 27 januari till och med 16 februari gäller tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden i kommunen. Det är på grund av den stora smittspridningen som besöken tillfälligt stoppas.

Om tre veckor görs en ny bedömning av läget. Finns det behov av en förlängning görs en ny ansökan, men vi hoppas verkligen att ett kortare besöksförbud ska vara tillräckligt.

Det finns särskilda undantag från besöksförbudet, exempelvis vid vård i livets slutskede. Du som är anhörig till någon som bor på ett av våra boenden och har frågor om besöksförbudet kontaktar aktuellt boende.

Fredag 22 januari

Flera restriktioner förlängs

Regeringen förlänger följande restriktioner med anledningen av spridningen av covid-19:

 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Detta förbud förlängs till och med 7 februari 2021.  
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta förlängs till och med 7 februari 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs till och med 1 april 2021. Den justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. 
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd fortsatt används i kollektivtrafik under rusningstrafik.   
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 7 februari 2021.  
 • Folkhälsomyndigheten har begärt att barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation.

Tisdag 19 januari

Distansundervisning förlängs

Efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län har bildningschef Lotta Lindgren beslutat att elever på höstadiet och gymnasiet i Oskarshamns kommun ska undervisas på distans till den 7 februari, alltså ytterligare två veckor. För Komvux gäller beslutet till och med 21 februari. 

Det är utifrån den höga smittspridningen i kommunen och för att skolorna ska få bättre möjlighet att minska trängsel som vi fortsätter med distansundervisningen. 

Grundsärskolan, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har sin verksamhet på plats i skolans lokaler.
Det görs också undantag för elever som av olika anledningar inte kan studera på distans samt för praktiska moment som inte kan skjutas upp.

Matlådor för elever som läser på distans fortsätter på samma vis som tidigare.

Undvik besök på våra äldreboenden

Just nu har vi hög smittspridning i samhället och det syns även i våra boenden och hos brukare med hemtjänst. Vi vädjar till dig som anhörig att inte göra besök i våra boenden nu och ett par veckor framåt. Du som har hemtjänst eller är anhörig till någon som har det, överväg noga om det är nödvändigt att träffas just nu. Vi vaccinerar i den högsta takt vi klarar av och även det tar mycket tid och kraft. Vi önskar oss ett par veckor där vi får fokusera på vårt arbete med att skydda de äldre och sjuka som behöver oss. 

Håll gärna kontakt genom telefon och videosamtal. Vi hjälper din anhörig med det. 

Vad innebär detta:  

 • Kommunen avråder från icke nödvändiga besök på boenden.
 • De besök i boenden som ändå behöver genomföras ska alltid förbokas.
 • Överväg om det är lämpligt att besöka anhörig som har hemtjänst.
 • Du som har hemtjänst bör minimera antalet kontakter och träffa andra på ett smittsäkert sätt.
 • Har du minsta symtom eller misstänker att du kan ha utsatts för smitta ska du inte besöka dina anhöriga.
 • Vi önskar hålla detta till minst 14 februari.

Torsdag 14 januari

Alkoholförbudet efter klockan 20.00 förlängs

Förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till den 24 januari. 

Tillfällig covid-19-lag

Sedan den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Den nya lagen innebär bland annat att butiker, köpcentrum, gym och badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. 

Läs mer om den tillfälliga covid-19-lagen och hur Länsstyrelsens tillsyn går till

Tisdag 12 januari

Ingen konstis på Arena Oskarshamn i vinter

Det blir ingen is på Arena Oskarshamn denna säsong, det beslutet har vi nu tagit efter noga övervägande. Både pandemin och ekonomin har vägts in i beslutet.

Läs mer om beslutet 

Tisdag 5 januari

Undervisning på distans efter jullovet

Vårterminen startar på distans för kommunens högstadieelever. Det beslutades under tisdagen i samråd med smittskyddsläkaren. Också gymnasiet fortsätter sin distansundervisning.

Mer om distansundervisningen

Tisdag 29 december

Från och med den 4 januari 2021 öppnar våra bibliotek igen

Folkhälsomyndigheten har tagit bort bibliotek från sin lista över vilka kommunala verksamheter som bör hålla stängt då bibliotek omfattas av bibliotekslagen och är en samhällsservice som enligt lag ska finnas tillgänglig för alla.  

Stadsbiblioteket, folkbiblioteksfilialerna och Kulturbussen är enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier, inte öppna som mötesplatser.

Tisdag 22 december

Handling åt personer i riskgrupp förlängs

Insatsen om att hjälpa till att handla åt personer, som enligt Folkhälsomyndighetens definitioner är i riskgrupp, förlängs till och med 30 juni 2021. Servicen ges i samverkan med FRG, Frivilliga Resursgruppen.

De tillfälliga lättnaderna i riktlinjer för uteserveringar förlängs

De tillfälliga lättnaderna i riktlinjer för uteserveringar, förlängs att gälla fram till och med 31 december 2021 och innebär bland annat

 • att kommunen slopar avgiften för tillfällig utökning av stadigvarande tillstånd i de fall där verksamhetsutövaren väljer att utöka sin serveringsyta jämfört med redan beviljat tillstånd
 • Kommunen kommer under perioden att tillåta även enklare och billigare utemöbler såsom vita plastmöbler
 • Kommunen tar under perioden inte ut någon avgift för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar. Detta gäller även för butiksinnehavare på gator och platser med ledstråk som vill använda gatumark framför sin verksamhet till att exponera varor och dylikt. Polistillståndet för nyttjande av allmän plats är dock fortfarande en förutsättning och innebär en avgift.

Måndag 21 december

Regeringen skärper restriktionerna ytterligare inför julhelgen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etcetera begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen.

Tack för att du inte besöker oss i onödan

Tack för att du hjälper oss att begränsa smittspridningen genom att bara besöka oss i Servicecenter om det är absolut nödvändigt. Vi har fortsatt öppet vardagar 07.30–16.30 men vädjar till dig som behöver vår hjälp att ringa eller mejla. Telefon: 0491-880 00, e-post: servicecenter@oskarshamn.se

Lördag 19 december

Kulturhuset, biblioteken och kulturbussen stänger

Med anledning av de skärpta restriktionerna inför julhelgen håller Kulturhuset, stadsbiblioteket, folkbiblioteksfilialerna och Kulturbussen stängt från och med 19 december 2020 till och med 24 januari 2021. Mer information kring ytterligare åtgärder med anledning av restriktionerna kommer inom kort.

Tisdag 15 december

Högstadiet på distans resten av terminen

Högstadieelever på kommunens tre högstadieskolor, Vallhalla, Kristineberg och Rödsle, går över till distansundervisning från och med onsdag och till terminens slut. Elever kan om de vill komma till skolan och äta på ordinarie tid.

Mer om distansundervisningen på högstadieskolorna.

Fredag 11 december

Nytt beslut angående gymnasiekort

Måndag 7 december gick Oscarsgymnasiet helt över till distansundervisning och det innebär att det tidigare beslutet angående gymnasiekort förändras. Alla elever på Oscarsgymnasiet som har distansundervisning får nu 20 kronor per dag från och med 7 december till och med 18 december då höstterminen slutar. 

De elever som tidigare inte haft distansstudier kommer att få ett presentkort hos Handel Oskarshamn hemskickat laddat med 200 kronor. Det tar några dagar att göra dem klara så troligen blir det under vecka 51.

De elever i årskurs 2 och 3 som sedan 23 november haft distansstudier varannan vecka får inte nya presentkort. Det de tidigare fått, 600 kronor, täcker även de två kommande veckorna under samma förutsättningar som för övriga elever. Första skolveckan på vårterminen omfattas fortfarande av samma kort.

Torsdag 10 december

Begränsa ditt umgänge under storhelgerna

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Kalmar län. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Torsdag 3 december

Distansundervisning för gymnasiet

Distansundervisning återinförs för alla svenska gymnasier från och med måndag den 7 december till och med den 6 januari. Det meddelade Stefan Löfven på en pressträff under torsdagen.

Tisdag 1 december

Symtomfria barn i alla åldrar bör stanna hemma om någon i hemmet har covid-19

Barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Denna rekommendation förändrade Folkhälsomyndigheten den 1 december, från att tidigare endast ha gällt för gymnasieelever. 

Tisdag 24 november

Max 8 personer vid allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har beslutat att det är från och med den 24 november förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer vid allmänna sammankomster och tillställningar.

I och med den ökade smittspridningen i länet har Länsstyrelsen Kalmar län beslutat att från och med 24 november begränsa publiktaket även vid sittande sammankomster och tillställningar till max 8 personer.  Beslutet har samverkats med smittskyddsläkaren och med övriga länsstyrelser.

Information om Länsstyrelsens publikgräns på 8-personer vid sittande allmänna sammankomster och tillställningar.

Måndag 23 november

Gymnasiekortet

Elever som går i årskurs 2 och 3 på Oscarsgymnasiet och studerar helt eller delvis på distans kommer att få ett presentkort som gäller hos Handel Oskarshamn för att kunna handla mat de dagar de inte kan äta i skolans matsal. Det beslutade kommunstyrelsen under förra veckan. Insatsen gäller för cirka 500 elever och finansieras med de pengar som kommunfullmäktige i våras beslutade att öronmärka för insatser kopplat till pandemin. Korten levereras under vecka 49.

Se pressmeddelande från Oskarshamns kommun om gymnasiekortet

Torsdag 19 november

Förbud mot alkoholservering efter klockan 22

Regeringen har beslutat att från och med den 20 november 2020 förbjuda servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat mellan klockan 22.00 och 11.00. Detta för att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset. Förbudet gäller inte på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar på hotellrum. Förbudet gäller till utgången av februari 2021. 

Läs hela förordningen om förbud mot alkoholservering.

Tisdag 17 november

Ny ansökningsomgång för föreningar

Oskarshamns kommun har beslutat att stödja föreningslivet med 2 miljoner kronor under hösten. Med anledning av de skärpta allmänna råden möjliggör vi för föreningar att ansöka om merkostnader och intäktsbortfall som är en direktföljd av de skärpta allmänna råden. Det innebär att de föreningar som tidigare i höst sökte medel kan komplettera sina ansökningar och att föreningar som inte har sökt tidigare kan lämna in en ny ansökan.

Läs mer om detta här

Tisdag 10 november

Skärpta allmänna råd för Kalmar län

På tisdagen, den 10 november, beslutade Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd för länet. Samtidigt beslutade länsstyrelsen att begränsa allmänna sammankomster till 50 personer. För Oskarshamns kommun för besluten med sig ett antal förändringar och stängningar av verksamheter.

Läs mer om vad de skärpta allmänna råden innebär

Onsdag 4 november

Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner. Beslutet gäller från den 3 november.

Torsdag 29 oktober

Höjning av publiktak 

Från och med 1 november har Regeringen beslutat att tillåta 300 sittande deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Förutsättningarna är att respektive arrangör följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 • Minst 1 meter avstånd
 • Alla åskådare måste sitta ner och ha en bestämd sittplats
 • Två personer i samma sällskap får sitta tillsammans
 • Besökarna ska kunna upprätthålla distans under hela arrangemanget.

Du som arrangör kan kontakta fritidskontoret på telefon 0491-88 201 om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Torsdag 22 oktober

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

 • Håll avstånd till andra människor, ta ett personligt ansvar och stanna hemma när du är sjuk.
 • Besök inte äldre om du känner dig det minsta sjuk.
 • När man känner sig frisk igen ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går åter till jobb eller skola.
 • Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning på 1177.se.
 • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.

Till Folkhälsomyndighetens webb för mer information om nya allmänna råd för 70 plus. 

Daglig verksamhet har nu åter öppet som vanligt

Verksamheten är anpassad utifrån de restriktioner som gäller för covid-19.

Tisdag 20 oktober

Restaurangerna på Solbacka och Nyhem har öppnat igen. Med anledning av coronapandemin är antalet sittplatser begränsat.  

Måndag 5 oktober

Från två till tre lunchrätter i grundskolorna

Från och med 5 oktober serverar grundskolorna återigen tre rätter vid lunchen.

Fredag 2 oktober

Vad gäller om någon i hemmet är konstaterad med covid-19?

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten (FHM) ska barn och elever i förskola och grundskola samt gymnasiesärskola fortsätta att vara i verksamheten så länge de är friska, även när någon i hemmet är konstaterat smittad.

Du som är gymnasieelev ska vara hemma när någon i hemmet har bekräftad covid-19. Du ska vara hemma i sju dagar och testas efter fem dagar även om du inte själv är sjuk. Denna information får du av smittspårningsenheten om det blir aktuellt.

Tisdag 29 september

Besök på våra särskilda boenden efter 1 oktober

Regeringen har beslutat att vi från och med 1 oktober 2020 ska öppna upp våra särskilda boenden för besök. Vi är mycket måna om våra brukare och har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer tagit fram riktlinjer för säkra besök.

Läs mer om vad som gäller från och med 1 oktober här

Måndag 21 september

Kulturbussen kommer igång med allmänturer

Kulturbussens allmänturer kommer igång igen den 6 oktober med vissa riskreducerande åtgärder. Endast en besökare och en personal får vistas samtidigt på bussen för att avstånd ska kunna hållas, entrédörren kommer stå öppen under hela tiden besökare befinner sig på bussen samt att det vid entrédörren kommer finnas tillgång till handsprit.

Kulturbussens skolturer är fortsatt inställda men den alternativa service som nu erbjuds kommer att fortgå på samma sätt tills vidare.

Tisdag 15 september

Tillfälligt färre lunchrätter i våra grundskolor

Just nu är många medarbetare i våra kök sjuka och vi kommer därför, från onsdag 16 september, servera två rätter till lunch. Vi gör inga förändringar i frukost och mellanmål, och förskolans matsedel påverkas inte. Oscarsgymnasiet har sedan tidigare gått från tre rätter till två, då för att minska trängsel och köer.

Onsdag 9 september

Nytt beslut om när barn och elever kan gå till förskola och skola trots milda symtom

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för när barn och elever kan gå till förskola och skola, trots milda förkylningssymtom. Med anledning av detta ändrar nu Oskarshamns kommun sina riktlinjer. Här kan du läsa mer om de nya riktlinjerna.

Torsdag 27 augusti

Förändringar i matserveringen på Oscarsgymnasiet

Som en åtgärd för att minska smittspridning kommer Oscarsgymnasiet att från och med måndag 31 augusti servera två rätter vid lunchen på Oscarsgymnasiet, istället för tre. Detta gör vi för att minska köer och onödig trängsel i matsalen. En av de två rätterna kommer att vara växtbaserad, och du som äter specialkost kommer givetvis fortsatt att få det. Vi kommer ha salladsbuffé precis som vanligt.

Beslutet har tagits gemensamt av Oscarsgymnasiets verksamhetschef och ansvarig för kost- och städavdelningen vid Tekniska kontoret, som har hand om matserveringen.

Torsdag 20 augusti

Hjälp med inhandling fortsätter

Sedan slutet av mars har kommunen erbjudit personer i riskgrupp hjälp med att handla. Stödet har varit uppskattat och kommunstyrelsen har därför beslutat att insatsen ska fortsätta året ut. 

Onsdag 19 augusti

Förlängt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat att förlänga det nationella besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september 2020. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vad som ska gälla därefter.

Måndag 17 augusti

Nova och gymnasieskolan öppnar för undervisning på plats

Imorgon öppnar Nova och Oscarsgymnasiet igen för undervisning på plats.

Här kan du läsa mer hur Oscrsgymnasiet arbetar med att minimera risken för smittspridning av covid-19. 

Novas webbplats kan du läsa mer om hur de arbetar för att minimera risken för smittspridning av covid-19.

Öppna förskolan öppnar

Från och med måndag 17 augusti öppnar Öppna förskolan igen och verksamheten anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fredag 17 juli

Besök på äldreboenden

En nyhet i de allmänna råden för besök på äldreboenden är att symtomfria besökare som har antikroppar mot covid-19 kan medges undantag från besöksförbudet. Vi kommer att fortsätta vara restriktiva med besök för att skydda äldre som är en riskgrupp. Du som anhörig ska, precis som innan, planera ditt besök genom att höra av dig till det aktuella boendet. 

Torsdag 9 juli

Trängsel på restauranger och serveringsställen

Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som restauranger och caféer. Kommunen ansvarar för tillsynen och kan besluta om åtgärder eller att stänga serveringar som inte följer lagen. Men även du som gäst har ett ansvar för minskad smittspridning.

Tisdag 23 juni

Bred covid-19-testning inleds i länet

Information från Region Kalmar: Från fredag 26 juni kan alla med symtom beställa ett självtest via 1177.se för att få besked om de är sjuka i covid-19 eller inte.
Vid tolv apotek i länet kommer provtagningsmaterial att lämnas ut till ett friskt ombud till dem som har beställt provtagning. All provtagning kräver att man har gjort en tidbokning i samband med beställningen via 1177.se. Besök Region Kalmars webbplats för att läsa mer om testningen.

Provtagning av covid-19 för utländska medborgare

Turister från utlandet som vistas i Sverige har rätt till akut, nödvändig vård.
Utländska medborgare som misstänker att de har covid-19 kan vända sig till närmaste hälsocentral i Kalmar län för att boka en tid för provtagning (kontaktuppgifter på 1177.se). Region Kalmar län provtar enbart personer med symtom. Symtomfria personer provtas inte.
Någon garanti för att provtagning kan göras och att svaret på analysen är klart innan hemresa kan inte lämnas.

Måndag 15 juni

Förlängt besöksförbud på särskilda boenden

Regeringen har beslutat att förlänga besöksförbudet på särskilda boenden till efter sommaren, den 31 augusti. Vi vill också påminna dig som anhörig att ta kontakt med enhetschef eller kontaktperson innan du besöker våra boenden. Varje enskilt besök behöver planeras så att vi kan se till att det blir ett tryggt och säkert besök för våra brukare, dig som anhörig och för våra medarbetare. Tack för att du hjälper oss med detta!

Tisdag 9 juni

Plexiglas möjliggör efterlängtade besök

Efter drygt två månaders besöksförbud på våra äldreboenden är det många som längtar efter att få träffa nära och kära igen. För att möjliggöra detta skapar Oskarshamns kommun nu särskilda besöksplatser utomhus, där de boende och deras anhöriga kan träffas på ett säkert sätt bakom plexiglas. Ta kontakt med det aktuella boendet för att få veta vilka möjligheter som finns just där.

Måndag 25 maj

Provtagning av personal

Sedan den 25 maj finns en ny provtagningsstrategi framtagen av Region Kalmar län, som innebär att personal inom vård och omsorg samt personlig assistans kan provtas vid uppvisade symtom. 

Fredag 22 maj

Premiär för Kulturkanalen Oskarshamn

Kulturkanalen Oskarshamn är en digital satsning för att erbjuda möjligheten att ta del av kultur när det är svårt att mötas rent fysiskt. Ambitionen är att leverera ett brett utbud av upplevelser digitalt och att presentera intressant lokal och regional kultur. Det kommer bli musik, dans, teater, pyssel, humorgrupper, spännande föreläsningar och allt däremellan. 

Vi samlar allt material på Oskarshamns kommuns Youtube-kanal, och livesänder också via Kulturhusets facebook-sida samt på oskarshamn.se/kulturkanalen

Fredag 15 maj

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

När det gäller frågor kring avbokning av studentflak hänvisar vi till Konsumentverket. 

Förbudet gäller till och med den 31 december 2020.

Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt stopp för firande på studentflak

Måndag 4 maj

Oskarshamns musikskola återupptar sina danskurser

Oskarshamns musikskola återupptar sina danskurser från och med vecka 20. Lektionerna kommer att hållas inomhus med distans och en grupp i taget. Vi uppmanar föräldrar och familjer att släppa av elev utanför och inte vänta i korridorerna.

Torsdag 30 april

Information om studenten och skolavslutningar i Oskarshamns kommun

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor begränsar sina sociala kontakter så mycket som möjligt och det påverkar formen för studentfirande och skolavslutningar.

I pressmeddelandet från Oskarshamns kommun kan du läsa om hur det blir med skolavslutningar och studentfirande på våra skolor.

Fredag 24 april

Nationaldagsfirandet ställs in

Det traditionella firandet av Nationaldagen lördagen den 6 juni ställs in. Medborgarskapsceremonin och stipendieutdelningen från kulturavdelningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt fritidsavdelningen kommer istället
att ske till hösten. De som har ansökt om svensk flagga och fått beviljat kommer bli kontaktade och inbjudna till en kort mottagning i början på juni.

Onsdag 22 april

Arena Oskarshamn förlänger årskort bad pensionär med 30 dagar

Gäller årskort bad pensionär som är giltiga 2020-04-22.

Anledningen till beslutet är att Arena Oskarshamn vill ge förutsättningar för att individer lättare ska kunna uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendation.

"Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver."

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Socialförvaltningen har de senaste veckorna arbetat intensivt för att minska risken att smitta sprids inom våra verksamheter.  Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp ska kunna få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken att du ska smittas och att vi ska ta hand om dig som har smittats på ett säkert sätt.

Läs mer om socialförvaltningens arbete mot covid-19

Rabatterade presentkort stöttar lokal handel

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att finansiera rabatterade presentkort från Handel Oskarshamn. En miljon kronor kommer nu att ge den som köper ett presentkort möjlighet att handla till 80 procent av priset, samtidigt som handeln tjänar 100 procent. De aktuella presentkorten kommer endast att säljas på Ica Maxi och Coop Flanaden, från och med 1 maj och fram till och med 31 augusti. De kommer också att ha 31 augusti 2020 som förfallodatum.

Tisdag 21 april

Stadsbiblioteket erbjuder take away-lån för alla 

Nu utökas tjänsten med "take away"-lån från Stadsbiblioteket till att omfatta alla, inte enbart riskgrupper. Gör din beställning på Stadsbibliotekets telefon 0491-880 10, berätta vilka böcker du är intresserade av och bestäm sedan en tid då ni kan mötas upp.

Måndag 20 april

Webbsändningar - näringslivsaktuellt i coronatider

Under åtta tisdagar, med start den 21 april, webbsänds näringslivsluncher med information och inspiration för näringslivets olika parter i hela Kalmar län.

Torsdag 16 april

Oskarshamns kommun lämnar inte ut information om smittade

I Oskarshamns kommun har vi bekräftade fall av smitta inom delar av våra verksamheter och vi följer de riktlinjer och planer som finns för att undvika vidare smittspridning.

Vi följer dessutom sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal.

Läs mer om varför vi inte kan lämna ut information om smittade

Inventering av omsorgsbehov vid eventuell skolstängning

Oskarshamns kommun har påbörjat en inventering av vilka barn i kommunen som har rätt till omsorg om regeringen beslutar om stängning av grundskolan eller förskolan på grund av smittspridningen av coronaviruset. 

Arena Oskarshamn ändrar tillfälligt öppettider för simhallen

Mellan den 20 april och 14 juni ändrar simhallen sina öppettider. Detta för att på ett bättre sätt möta kundernas behov, då de flesta just nu väljer att besöka simhallen på vardagsmornar och kvällar.

Här kan du se de nya öppettiderna för simhallen

Onsdag 15 april

Störningar i matleveranser

Det kan förekomma snabba ändringar i matsedeln för alla våra verksamheter på grund av svårigheter med transporter av livsmedel. 

Tisdag 14 april

Samhällspridning i hela Kalmar län

Smittskyddsläkaren i Region Kalmar gör bedömningen att vi har samhällsspridning av coronviruset i hela Kalmar län. 

Läs mer i pressmeddelandet från Region Kalmar

Torsdag 9 april

Nya regler för servering av mat med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksam­heter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med mera HSLF-FS 2020:9)

Enkät för att undersöka föreningarnas behov av stöd

Igår skickade vi ut en enkät till föreningar i Oskarshamns kommun för att få mer kunskap om hur situationen ser ut för våra föreningar.

Föreningslivet står inför stora utmaningar och därför har Oskarshamns kommun beslutat att avsätta 2 miljoner kronor för att hjälpa föreningar som förlorar intäkter i samband med inställda arrangemang, minskad sponsring och liknande, med anledning av det nya coronaviruset.

Enkäten ska hjälpa oss att ta fram ett underlag för hur de extra medlen ska fördelas och hur ansökningsprocessen för dessa ska se ut.

Har din förening inte fått enkäten kontakta kommunens Servicecenter via epost servicecenter@oskarshamn.se eller telefon 0491-880 00 för att få hjälp. Ju fler svar vi får in, ju bättre underlag får vi.

Restaurangen på Nyhem stänger för sittande matgäster

Från och med fredag 10 april stängs restaurangen på Nyhem för sittande matgäster. Vi kommer att erbjuda take-away för den som vill köpa en matlåda och ta med sig. Restaurangen stängs för att minska risken för smittspridning.

Förändringar i Kulturbussens verksamhet

Kulturbussen ställer in sina turer fram till sommaren. Detta på grund av Kulturbussens begränsade yta, vilken omöjliggör för besökare och personal att hålla lämpligt avstånd.

Istället erbjuds alla låntagare i Kulturbussens geografiska upptagningsområde, befintliga och nya, att få böcker och andra medier levererade hem till sig. För att använda denna tjänst kontaktar du Kulturbussen på kulturbussen@oskarshamn.se eller 0491-880 28 så plockar bibliotekets personal ihop böckerna och medierna till dig och berättar när dessa kommer att levereras.

Även de skolor och förskolor som besöks av Kulturbussen erbjuds fram till sommaren leverans av böcker och andra medier. Berörda skolor och förskolor kommer att kontaktas av biblioteket. 

Onsdag 8 april

Överenskommelse om insatser med anledning av det nya coronaviruset

För tredje gången sedan pandemin startade har samtliga partier i fullmäktige samlats för att ta fram insatser för kommunens näringsliv, men också för föreningar, barn och unga och för att säkra kommunens egen verksamhet.

Överenskommelsen gäller följande insatser i korthet:

 • Handel Oskarshamn - Oskarshamns kommun betalar medlemsavgiften som annars hade belastat restauranger och butiker.
 • Bidrag och stöd till barn och unga - Majblommeföreningarna i Oskarshamn, Påskallavik och Kristdala får bidrag för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete och ge bidrag till barn och unga som behöver hjälp. Elevhälsan i Oskarshamns kommun får också ett särskilt uppdrag att sprida information och hjälpa barn och unga i behov av stöd och bidrag.
 • Fler medarbetare inom socialförvaltningen - Oskarshamns kommun ska göra det enklare för personer som idag inte arbetar hos kommunen att få en tillfällig anställning.
 • Extra ersättning under sommaren - Den som arbetar i en kommunal verksamhet som är hårt belastad kunna få ersättning för att senarelägga sin sommarsemester. Oskarshamns kommun ska också undersöka möjligheterna att anställa sommarvikarier från och med maj till och med september för att möjliggöra för våra anställda att få semester.
 • Mer kultur – stöd till kulturarbetare - Oskarshamns kommun ska livesända kultur, som exempelvis musik och andra uppträdanden. Lokala kulturarbetare ska kunna anställas för att medverka i sändningarna. Sändningarna ska också kunna innehålla aktuell samhällsinformation.
 • Fler ska få hjälp att handla - Tidigare har vi kommit överens om att alla äldre över 70 år ska kunna få hjälp att handla. Nu utökas satsningen till att även omfatta alla riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens definition.

Se pressmeddelandet om överenskommelsen för mer detaljer

Måndag 6 april

Information om skolskjuts

Skolskjuts i Oskarshamns kommun körs i stort sett som vanligt. Kalmar länstrafik (KLT) har reducerat några rena förstärkningsturer då antalet resande har minskat, bland annat på grund av att gymnasieeleverna till stor del bedriver sina studier på distans. På vissa turer kan sätena närmast föraren vara reserverade men inpassering via framdörren ska vara öppen på samtliga fordon.

KLT för kontinuerlig dialog med branschorganisationen och andra parter hur skolskjuts och kollektivtrafik ska hanteras under coronapandemin. Blir det några förändringar i råd och rekommendationer kommer KLT och Oskarshamns kommun föra en dialog hur vi konkret ska hantera dessa förändringar i vår kommun. Det samma gäller om sjukfrånvaron hos förarna ökar drastiskt vilket kan få konsekvenser att skolskjutsturerna inte kan köras enligt planerad tidplan. Om det blir några förändringar i skolskjutsen kommer elever och vårdnadshavare informeras via Unikum.

Fredag 3 april

Arena Oskarshamn Bad och Gym tar fram åtgärder för att minska smittspridningen

I omklädningsrummen låser man var tredje skåp för att öka avståndet vid ombyte och stänger av varannan dusch för att öka avståndet vid duschning.

Kapaciteten på relaxbastun minskas till max 6 personer. Max 3 personer per våning, håll avstånd!

Dam- och herrbastun stänger också på grund av vikande kundunderlag.

Detta börjar gälla 2020-04-03.

Torsdag 2 april

Besöksförbud på våra särskilda boenden

Socialförvaltningen har beslutat att införa besöksförbud på alla särskilda boenden från och med den 1 april 2020. Förbudet gäller tills vidare.

Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av Coronaviruset/Covid-19.

Undantag görs i särskilda fall, exempelvis vid vård i livets slutskede där vi givetvis tillåter besök från anhöriga. Kontakt tas då med chef för det aktuella boendet.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nationellt-besoksforbud-pa-aldreboenden/

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf

Onsdag 1 april

Förändringar i Arbetsmarknadsenhetens verksamheter

Miljöhuset Återbruk stänger kvällsöppet på torsdagar tills vidare. Vi stänger klockan 16.00.

Våra andra verksamheter har öppet men med vissa begränsningar. Vi har tagit bort Drop-in och försöker i första hand hjälpa via telefon eller Skype. 

Tisdag 31 mars 

Nu kan äldre få hjälp att handla av kommunen

Från den 1 april kan den som är 70 år och äldre få hjälp av Oskarshamns kommun att handla, och få varor levererade hem. Servicen ges i samverkan med FRG, Frivilliga Resursgruppen.

Tillfälligt anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse av allmän plats

Som ytterligare en hjälpande åtgärd kommer kommunen tillfälligt lämna anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och exponering av varor, skyltar och liknande. Detta gäller från 1 april till och med 31 juli, eventuellt längre.

För att en butik ska kunna pynta eller ställa ut varor utanför butiken krävs dock ett tillstånd från polisen. Det är också viktigt att ta hänsyn till ledstråken i centrum.

Det går inte att utfärda ett generellt tillstånd för alla butiker i centrum, utan varje näringsidkare behöver söka enskilt tillstånd.

Måndag 30 mars

Stöd till barn och unga i coronatider

Det finns alltid någon att prata med om du har frågor, mår dåligt eller behöver hjälp. Här får du tips på vem du kan vända dig till för att få stöd eller råd när du behöver det!

Stöd till barn och unga i coronatider

Fredag 27 mars

Restaurangen på Solbacka stänger för sittande matgäster

Från och med måndag 30 mars stängs restaurangen på Solbacka för sittande matgäster. Vi kommer att erbjuda take-away för den som vill köpa en matlåda och ta med sig. Restaurangen stängs för att minska risken för smittspridning.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer stoppas

Regeringen har beslutat att från och med söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömnning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Simhallar och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet, därmed fortsätter vi att hålla våra anläggningar öppet.

Vad gäller för barn och elever som utsatts för befarad/bekräftad covid 19-smitta?

Frågor och svar från bildningsförvaltningen har uppdaterats med information om vad som gäller för barn i förskolan och skolan om de varit i kontakt med covidsmittad person.

Barn och elever som varit i kontakt med covidsmittad person ska vara hemma i 14 dagar efter att kontakten tagits. Finns den smittade personen i barnets eller elevens hem, ska barnet eller eleven vara hemma 16 dagar efter att den smittade personen är symtomfri. Smittan ska vara befarad eller bekräftad av smittskyddsläkare eller 1177.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Torsdag 26 mars

Daglig verksamhet stänger ner delar av sin verksamhet

Daglig verksamhet, kommer att stänga ner vissa delar av sin verksamhet från och med måndag den 30 mars.

Det berör deltagare och personal på Sinus1, Sinus 2 och Gårdsteamet.

Deltagarna kommer att erbjudas insatsen hemma med stöd av personal från daglig verksamhet. Vissa individuella anpassningar kommer att behöva göras.

Behovet av att stänga ner fler verksamheter inom daglig verksamhet kommer vi att se över framöver.

Stadsbiblioteket erbjuder take away-lån

Tillhör du en riskgrupp kan du ringa Stadsbiblioteket och berätta vilka böcker du önskar låna. När dina böcker finns klara att hämta blir du uppringd och kommer överens med biblioteket när det passar dig att hämta. Bibliotekets personal möter dig utanför Kulturhuset så du inte behöver gå in. Ring in ditt lån på telefon 0491-880 10. 

Onsdag 25 mars

Arena Oskarshamn förlänger alla årskort bad med en månad

Gäller alla årskort bad som är giltiga 2020-03-25.

Nya riktlinjer för restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya riktlinjer för restauranger och krogar

”Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

I våra skolmatsalar kommer vi hantera detta genom att vi ser till att det inte blir för långa köer i eller utanför matsalarna. I övrigt tar våra elever maten själva och vi fortsätter med buffé. På våra kommunala restauranger på Solbacka och Nyhem blir gästerna serverade mat men köar för att beställa och betala. Där ser vi till att man håller avstånd i köer och vi arbetar för att inom kort kunna erbjuda bordsservering i den utsträckning vi har personal till detta.

Tisdag 24 mars

Gymnasiekort

Gymnasieungdomar i Oskarshamns kommun kommer att få kort giltigt hos Handel Oskarshamn. Kortet gäller i tre veckor och är laddat med 1 125 kronor, vilket motsvarar 75 kronor per vardag.

Detta gör det möjligt för ungdomarna att få ett lagat mål mat varje dag även att skolan är stängd. Samtidigt stöttar denna insats näringslivet.

Åtgärder för näringsliv och föreningsliv

Pressmeddelande om ett antal åtgärder för näringsliv och föreningsliv

Måndag 23 mars

Riktlinjer för barn med permitterade föräldrar

Frågor och svar från bildningsförvaltningen har uppdaterats med information om vad som gäller för barn i förskolan när föräldrar permitteras.

Permitterade vårdnadshavare har rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att föräldrarna inkommit med nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19