Här anmäler du jourbarnomsorg

Jourbarnomsorg kommer erbjudas de barn vars föräldrar har ett samhällsviktigt arbete eller, oavsett föräldrarnas arbete, ett särskilt behov som bara kan tillgodoses i förskola eller fritidshem.

Jourbarnomsorgen blir aktuellt om verksamheten behöver stänga på grund av coronapandemin.

Om du som vårdnadshavare inte kan ordna omsorg för ditt barn på egen hand och minst ett av nedanstående kriterier uppfylls har du rätt att anmäla behov av jourbarnomsorg.

  1. Ditt barn har två vårdnadshavare. Ni båda har ett samhällsviktigt arbete enligt era arbetsgivare eller
  2. Du har ensam vårdnad om ditt barn. Du har ett samhällsviktigt arbete enligt din arbetsgivare.
  3. Ditt barn behöver särskilt stöd i sin utveckling som bara fritidshemmet kan ge. Därmed har du rätt att anmäla omsorgsbehov, oavsett ditt arbete.
  4. Ditt barn har rätt till LSS. Därmed har du rätt att anmäla omsorgsbehov, oavsett ditt arbete och ditt barns ålder.

Tänk på att om ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete kan ditt eller dina barn gå i förskola eller fritidshem de dagar som barnet eller barnen bor hos dig.

Så anmäler du omsorgsbehov

  1. Du som uppfyller minst ett av ovanstående kriterier anmäler ditt barns behov på bifogad blankett. Omsorgsbehov för barn med särskilda behov kan även anmälas av socialtjänsten.
  2. Mejla ifylld blankett till bildningskontoret@oskarshamn.se.
  3. Bifogad blankett rymmer uppgifter för två barn. Har du fler barn som behöver omsorg fyll i flera blanketter och skicka in dem tillsammans. Viktigt att alla blanketter är komplett ifyllda när du skickar in dem.

Anmälan journbarnomsorg

Information on assistance in filling out the form on childcare. (Arabic)

Information on assistance in filling out the form on childcare. (Somali)

Var uppmärksam på

Även du som i dagsläget inte har ditt barn placerat inom förskola eller fritidshem i Oskarshamns kommun, men har ditt barn folkbokfört i kommunen, har rätt att anmäla omsorgsbehov enligt ovan. Det spelar heller ingen roll om ditt barn vanligtvis går i en kommunal eller fristående skola eller förskola. Stänger regeringen skola och förskola är det barnets hemkommun som ansvarar för omsorgen. I Oskarshamns kommun har ansvariga för den kommunala skolan och förskolan ett nära samarbete med ansvariga för de fristående. Barnens bästa är det viktigaste för oss alla.

Du som vill veta mer

Vill du läsa mer om reglerna och bakgrunden till dessa kan du besöka Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Har du frågor eller funderingar?

Om du har frågor kring detta kontaktar du ditt barns rektor eller bildningskontoret@oskarshamn.se.