Frågor och svar från bildningsförvaltningen med anledning av corona/covid-19

Där källa inte anges är svaret ett beslut baserat på förvaltningens ledningsgrupp baserat på folkhälsomyndighetens riktlinjer.

När ska man stanna hemma?

På 1177.se kan du läsa om när och hur länge du ska stanna hemma.

När ska man provta sig för covid-19?

På 1177.se kan du läsa mer om när du måste provta dig för covid-19.

Vad gäller om någon i hemmet är konstaterad med covid-19?

På 1177.se kan du läsa om vad som gäller om någon i hemmet är konstaterad med covid-19.

Det finns både elever och lärare som brukar ha mycket allergi/astmasymtom under våren. Ska de vara hemma när symtomen kommer, fast de känner igen sina symtom?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger följande: 

  • Du behöver inte testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Vi litar på att våra medarbetare/elever och vårdnadshavare tar ansvar för att inte sprida coronaviruset och kan känna skillnad på allergiska besvär och en infektion. Det är viktigt att vi respekterar att våra medarbetare/elever känner sin allergi bäst och kan bedöma om det är läge att gå till arbetet/skolan eller inte.

Vad gäller elevers frånvaro, eventuellt uteblivna resultat på nationella prov med mera utifrån skollagen och andra skolförfattningar?

Skolverket har satt samman en information till skolor och förskolor med anledning av coronavirusets spridning. Ta del av Skolverkets information till skolor och förskolor om coronaviruset.

Regeringen har också fattat beslut om en särskild förordning som öppnar kommunernas möjligheter att vid behov, driva skola på ett flexiblare sätt. Läs mer om dessa möjligheter här.

Övriga frågor

Vem ersätter mig om jag är hemma med mitt barn för att skolan stängt som följd av covid-19-pandemin?

Läs mer om vab vid skolstängning på Försäkringskassans hemsida.

Vad gör ni för att undvika att smitta sprids?

Bildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer och arbetar på så sätt förebyggande.

Det handlar bland annat om att:

  • Vi uppmanar till god hygien – tvätta händer med tvål och vatten, nysa i armvecket
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon
  • Undvik nära kontakt med sjuka personer
  • Undvik köer och närkontakt
  • Om elever som blir sjuka under skoldagen kontaktas deras föräldrar så att de kan hämta sina barn
  • Vi sprider ut mattider och avstånd i matsalen

När får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på förskolan?

I Oskarshamns kommun har de vårdnadshavare som blir permitterade rätt att ha sina barn på förskolan enligt ordinarie schema de första 14 dagarna. Skulle permitteringen därefter fortsätta, är barnen välkomna 15 timmar per vecka förutsatt att vårdnadshavare lämnar in nytt schema i enlighet med ordinarie regelverk. När vårdnadshavare börjar arbeta igen har vårdnadshavare rätt att omedelbart gå upp i tid och i samband med det lämna in nytt schema.

Får vårdnadshavare som blivit permitterade lämna sina barn på fritidshem?

Barn till permitterade föräldrar som har fritidshemsplats får sin omsorg tillgodosedd under skoldagen och är inte på fritidshemmet så länge föräldern är permitterad.

Det florerar så många rykten, vilken information kan jag lita på?