Länkar till viktig coronainformation från myndigheter och organisationer

Här har vi samlat information från myndigheter, företag och verksamheter som är viktig och bra för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset, covid-19. Du hittar bland annat länkar till verksamt.se, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets sidor.

Det senaste för serveringsställen

1 mars infördes nya restriktioner för restauranger, caféer och andra serveringsställen. De skärpta reglerna innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00.
Det är däremot tillåtet att hålla öppet för försäljning av mat och alkoholfri dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway. Om serveringsstället finns i en handelsplats (t ex köpcenter/galleria - eller annan plats där det riskerar att bli trängsel) begränsas antal besökare i ett sällskap till en person med några undantag. Se Folkhälsomyndighetens webb för komplett information.

Ansökan för omställninsstöd augusti till februari

Omställningsstödet för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 går att söka från 25 februari 2021 till och med 30 april 2021. Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag/verksamheter som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina icke täckta fasta kostnader. Även maxbeloppet för stödperioderna förändras. Du behöver göra separata ansökningar för respektive period. Utförlig information hittar du på Skatteverket. På Mina sidor hos Skatteverket kan du se om din ansökan har kommit in. Stödet söks via en tjänst på skatteverket.se.
Vi väntar fortfarande på att regelverket ska bli klart och att ansökningsmöjligheter ska öppna för Handelsbolag.

Omställningsstöd till enskilda näringsidkare, fler omfattas

Fler enskilda näringsidkare omfattas av de förändrade reglerna i det nya omsättningsstödet. Nu finns även möjlighet för dig som var föräldraledig eller sjukskriven helt eller delvis 2019 att söka ekonomiskt stöd*. Länsstyrelsen i Östergötland handlägger stödet. Utförlig information om stödet. Du gör ansökan hos Boverket. Länk till Boverkets e-tjänst.
Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

  • augusti–oktober 2020 - stödet 75 procent av det du tappat i nettoomsättning
  • november–december 2020 - stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning
  • januari–februari 2021.

Motsvarande månader under 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.
*Om du har fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under den referensperiod med föregående år ska istället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod (alternativ referensperiod).

Krångligt att söka?

Har ditt företag under 20 anställda och har sätet och verksamheten i Kalmar län? Då  kan du få 8 timmas kostnadsfri rådgivning via Region Kalmar län. Du kan få ekonomisk, finansiell eller juridisk rådgivning och även konkret hjälp och stöd för att söka till exempel omsättnings- eller omställningsstöd. En enkel anmälan är allt som behövs. Om du får din anmälan beviljad får du en lista med redan upphandlade konsulter att välja på. Tre av dessa har kontor/verksamhet i Emmaboda - men det finns konsulter från hela länet att välja på.

Korttidsarbete (permittering) 2021

Vi har tidigare informerat om att stödet till korttidsarbete (Tidigare kallat korttidspermittering) förlängs till juni 2021. Nu är det dock klart och du kan ansöka hos Tillväxtverket från den 29 mars. Det kommer att vara möjligt att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020. Mer information och ansökan hos Tillväxtverket.
Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet

Tillfälliga pandemilagen

Verksamts undersida om Pandemilagen hittar du bland annat information om nya regler och restriktioner som fattas med stöd i lagen och vad de innebär för dig som företagare. Vi vill tipsa om dessa länkar:

  1. Vad innebär pandemilagen för dig som företagare
  2. Nya restriktioner för bland annat butiker, gym och badhus
  3. Filmer om pandemilagen

Folkhälsomyndigheten

Då läget ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad om rekommendationer och förutsättningar ändras. Folkhälsomyndighetens webbplats

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat myndighetsinformation om corona (covid-19) som kan vara bra för dig som företagare att känna till. 

Information in English on verksamt.se 

Regeringskansliet

Regeringskansliets webbplats finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige med anledning av covid-19.  

Här hittar information kopplat till sjukförsäkringen.   

Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats hittar du information om bland annat reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, karens och ersättning för vab med anledning av coronaviruset. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd som vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. 

Tillväxtverket

Hos Tillväxtverket kan du som företagare ansöka om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering). Regeringen har infört korttidspermittering för att städja företag under coronapandemin. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Läs mer om korttidspermittering hos Tillväxtverket. 

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om coronaviruset och arbetsmiljön. 

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverkets webbplats får du arbetsrättslig information med anledning av det nya coronaviruset. 

Livsmedelsverket

Information från Livsmedelsverket för dig som är företagare. 

Skatteverket

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (mervärdesskatt). Ansökan hos Skatteverket hittar du här. 

Almi

Almis webbplats hittar du som företagare information om lån, amorteringar och Brygglån. Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där drabbade branscher/företag särskilt ska prioriteras. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats kan du få fakta, råd och vägledning kring smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Region Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder företag och kulturorganisationer i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19. 

Riksbanken

Riksbanken har satt in ett stort antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin och stödja svensk ekonomi. För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens webbplats

Polisen

Här hittar du information från Polisen om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar. 

Svensk Handel

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. På svenskhandel.se hittar du samlade nyheter om corona. 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för en fortlöpande dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  Håll dig uppdaterad via Svenskt Näringslivs webbplats. 

Utrikesdepartementet (UD)

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. Läs mer om reseavrådan på UD:s webbplats