Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet

​Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Oskarshamns kommun vill bidra med det som är möjligt för att undvika konkurser, uppsägningar och förlorade jobb för våra kommuninvånare. Vi sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

 • Riktlinjerna för uteserveringar i kommunen blir tillfälligt mer generösa inför sommaren 2020.  Uteserveringar ska kunna bli större för att restaurangerna ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer utan att behöva minska det totala antalet gäster för mycket. Det är också möjligt att andra delar i riktlinjerna förändras, som exempelvis kravet på hur möblerna ska se ut.
 • Kommunen kommer att finansiera rabatterade presentkort från Handel Oskarshamn. En miljon kronor kommer nu att ge den som köper ett presentkort möjlighet att handla till 80 procent av priset, samtidigt som handeln tjänar 100 procent. De aktuella presentkorten kommer endast att säljas på Ica Maxi och Coop Flanaden, från och med 1 maj och fram till och med 31 augusti. De kommer också att ha 31 augusti 2020 som förfallodatum.
 • Eftersom kommunen bygger upp ett system som innebär att Handel Oskarshamn blir viktig för att stödja näringslivet så väljer vi från kommunens sida, att betala den medlemsavgift som annars hade belastat restauranger och butiker.
 • Kommunen lämnar anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och exponering av varor, skyltar och liknande. Detta gäller från 1 april till och med 31 juli, eventuellt längre. För att en butik ska kunna pynta eller ställa ut varor utanför butiken krävs dock ett tillstånd från polisen. Det är också viktigt att ta hänsyn till ledstråken i centrum. Det går inte att utfärda ett generellt tillstånd för alla butiker i centrum, utan varje näringsidkare behöver söka enskilt tillstånd.
 • Tillsynsbesök från kommunen, som inte bedöms akuta, kommer att skjutas upp.
 • Snabb betalning till lokala företag för att ge våra leverantörer så bra förutsättningar som möjligt.
 • Om företag begär anstånd med betalningar av kommunala fakturor eller avgifter, så kommer vi att behandla dessa på ett positivt sätt. Ta kontakt med kommunen så tidigt som möjligt så blir det lättare för oss att hjälpa dig.
 • Om företag begär anstånd med hyror i lokaler där Oskarshamns kommun och Byggebo är hyresvärdar kan detta komma att lämnas.
  Det är ett önskemål från kommunens sida att även privata fastighetsägare försöker göra detsamma.
 • Gymnasieungdomar som är folkbokförda i Oskarshamns kommun kommer att få kort som gäller hos Handel Oskarshamn. Kortet kommer vara laddat med motsvarande 75 kronor per vardag, och åtgärden sträcker sig terminen ut om läget inte förändras.
 • Alla äldre över 70 år och personer i riskgrupper enligt Socialstyrelsens definition kan få hjälp av Oskarshamns kommun att handla. Servicen ges i samverkan med FRG, Frivilliga Resursgruppen. De lokala initiativ som har initierats av frivilliga uppmuntras.
 • Inköp som verksamheterna har planerat att göra under året ska i den mån det är möjligt tidigareläggas och köpas lokalt. Insatsen börjar gälla omedelbart.
 • Den kommunala cafeterian Fnyket i stadshuset ska stängas för att uppmuntra fler att handla lunch hos våra restauranger. 
 • Som alltid finns Tillväxt- och näringslivskontoret och kommunens näringslivschef tillgängliga och till förfogande för rådgivning och ledsagning gällande förslag som finns och tas fram lokalt, regionalt och nationellt. Kontakt tas genom kommunens servicecenter eller direkt till näringslivschef Johanna Wihl.
 • Kommunen är öppen för fler konstruktiva insatser och har en löpande dialog med näringslivet. I de fall som nya önskemål uppkommer så prövas dessa kontinuerligt. Vi måste hjälpas åt i dessa tider.

Stödpaket till länets näringsliv

Region Kalmar län kommer att erbjuda företag i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19.

Regeringens information

Den 16 mars lanserade regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar.

Läs mer om krispaketet

Den 25 mars presenterade regeringen ytterligare ett krispaket, som vänder sig främst till små företag.

Läs mer om krispaketet för småföretag

Vill du veta mer om Regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset hittar du samlad information på regeringen.se.

Länkar till viktig information från myndigheter och organisationer

 • På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till
 • Korttidspermittering införs som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Läs mer om korttidspermittering hos Tillväxtverket.
 • Finansiellt stöd från Riksbanken. För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.
 • Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget med anledning av Coronaviruset/covid-19.

Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer om karensavdrag och läkarintyg hos Försäkringskassan.

Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter)

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Gårdagens krispaket med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet.

Coronavirusets påverkan på handeln

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. På svenskhandel.se hittar du samlade nyheter om Corona.