För näringslivet

​Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. För dig som är företagare är det så klart svårt att hålla reda på och känna till vilket stöd som finns att ta del av.  Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag. Här finns information om hur du som är företagare kan agera och var du kan få stöd med anledning av coronaviruset.

Den 1 december införs fler smittskydsåtgärder för minskad spridning av covid-19

Regeringen har beslutat att införa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Syftet är att minska risken för en ökad smittspridning. Detta börjar att gälla den 1 december 2021.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att bestämmelserna följs. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats om hur tillsynen ska gå till.

Stöd till länets företag och kultur

Region Kalmar län erbjuder företag och kulturorganisationer i länet flera olika stödinsatser för att hantera situationen kring covid-19

Omställningschecken – nytt företagsstöd från Region Kalmar län

Nu öppnar Region Kalmar län sökfönstret för ett nytt företagsstöd – Omställningschecken – som går att söka för insatser inom hållbar omställning, internationalisering samt digital omställning.

Syftet är att stärka Kalmar läns företags konkurrenskraft efter coronapandemin och stödet går att söka av företag med mellan 2 och 49 anställda och som omsätter minst en miljon kronor. Stödet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer information om omställningschecken

Hur gör du om någon blir smittad?

Region Kalmar län har tagit fram en vägledning för dig som arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet. Detta för att du ska kunna förbereda dig och veta hur det går till om någon på jobbet visar sig vara smittad. 

När smittan kommer – en vägledning för dig som är arbetsgivare eller ansvarig för en verksamhet. 

Tillfällig covid-19-lag (pandemilagen)

Sedan den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och med den 31 januari 2022. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om den tillfälliga covid-19-lagen och hur Länsstyrelsens tillsyn går till

Detta gäller från den 29 september

För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterat tillsynsvägledning för verksamheter med vad som gäller från och med den 29 september 2021.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Länkar till viktig information från myndigheter och organisationer

Information från myndigheter, företag och verksamheter som är viktig och bra för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset, covid-19. Du hittar bland annat länkar till verksamt.se, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets sidor.