Det berättar vi om bekräftade fall i våra verksamheter

Vi har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset i hela landet. I Oskarshamns kommun har vi vid ett antal tillfällen haft bekräftade fall av smitta inom delar av våra verksamheter och vi följer de riktlinjer och planer som finns för att undvika vidare smittspridning.

För covid-19 gäller, precis som för andra sjukdomar, att vi inte får, kan eller vill röja om någon, brukare, elev eller medarbetare, i vår verksamhet är smittad. Vid bekräftade fall avgör smittspårningsteamet vid Region Kalmar län om en smittspårning ska göras. Vid smittspårning kommer informationen delges den som är berörd och därmed bli känd i en mindre krets.  

Hur smittspårning går till och regionens rutiner vid smitta kan du läsa mer om i När smittan kommer. Denna vägledning gäller för alla arbetsgivare och ansvariga för verksamheter, offentliga och privata.

Om en medarbetare i Oskarshamns kommun blir konstaterad med covid-19 har hen ingen skyldighet att berätta för oss som arbetsgivare om detta.

Särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende

Oskarshamns kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom socialförvaltningens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal. Vi kan däremot berätta om vi vid ett givet tillfälle har eller inte har konstaterade fall i vår verksamhet, men vi kommer inte berätta vem eller i vilket boende smittan finns.

Om en smittad brukare eller medarbetare samtycker informerar vi övriga boende, personal samt anhöriga. Du som anhörig blir då personligt kontaktad av det aktuella boendet. När vi har misstänkta eller bekräftade fall arbetar vi enligt en särskild rutin. 

Förskolor och skolor

Vid bekräftade fall, barn/elever eller medarbetare, på våra förskolor och skolor kommer vi att informera berörda, det vill säga medarbetare och vårdnadshavare på den aktuella förskolan eller skolan. Gäller det gymnasiet informerar vi även elever. Denna information skickas ut via Unikum. Vi kommer inte att berätta om det gäller ett barn/en elev eller en medarbetare.

Du som är vårdnadshavare eller elev hos oss är inte skyldig att informera om att ditt barn/du är sjuk i covid-19. Det kan vara så att vi får information genom en eventuell smittspårning. Detta betyder att vi endast kan informera om de fall vi faktiskt känner till.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.