Behöver du stöd eller råd?

Är du orolig på grund av corona? Du är inte ensam. Du som bor i vår kommun kan ta kontakt med socialförvaltningen om du behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Tillsammans med dig försöker vi hitta det stöd som du och/eller din familj behöver.

Läs mer om vilken hjälp du kan få

När pengarna inte räcker till

Med permitteringar och varsel som uppstått i pandemins spår kan det vara svårt för vissa att klara sig ekonomiskt. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ha rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer riskerar att öka när familjer blir isolerade i hemmet. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker. Är du eller någon i din närhet utsatt för våld i hemmet? Kontakta gärna kommunens Individ- och familjeomsorg. Våra behandlare är vana att möta personer som är våldsutsatta. Även den som utövar våld kan få hjälp.

Våld i nära relationer

Stöd till barn och unga i coronatider

Det finns alltid någon att prata med om du har frågor, mår dåligt eller behöver hjälp. När skolan är öppen kan man alltid prata med sin lärare eller någon annan vuxen på skolan. Du kan också vända dig till kommunen och be om att få prata med en socialsekreterare.

Stöd till barn och unga i coronatider

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Region Kalmar län – Psykisk hälsa under kristider

Här hittar du en samling råd och länkar till olika former av stöd.

Psykisk hälsa under kristider

Region Kalmar län – Självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19

För invånare som upplever oro i samband med covid-19 finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram, Hantera oro vid covid-19. Det vänder sig till den som vill lära sig hantera oron på egen hand. Utveckling och vetenskaplig utvärdering av programmet är gjort av psykologer på Karolinska Institutet.  Programmet är tillgängligt för alla invånare som fyllt 18 år i Kalmar län via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid - Uppdrag Psykisk Hälsa

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan SKR och regeringen för att stärka den psykiska hälsan.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen

Du kan ringa till Röda korsets stödtelefon om du känner stress och oro kring coronapandemin som pågår. Där får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen.

Röda korsets stödtelefon

Folkhälsomyndigheten - om du känner oro för coronaviruset

En sida med samlad information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under coronapandemin.

Folkhälsomyndigheten om oro för coronaviruset

Fler hjälporganisationer

Här hittar du en sida där vi samlat fler hjälporganisationer.