Coronaviruset och covid-19

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. Bedömningen är nu att risken för en allmän smittspridning i Sverige är mycket hög och alla med luftvägssymptom uppmanas att begränsa sina sociala kontakter.

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om Coronaviruset så kan du läsa mer på: 

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset/covid-19

Information om coronaviruset/covid-19 på 1177.se 

På krisinformation.se kan du också läsa mer om coronaviruset/covid-19

Du som har frågor

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar nu människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Vi får med anledning av detta nu många frågor från äldre som önskar hjälp med att handla. Socialförvaltningen behöver prioritera att använda sina resurser för dem med stort vårdbehov.

Du som har äldre anhöriga eller äldre grannar, hjälp till med ärenden och inhandling. Tillsammans hjälps vi åt att skydda våra riskgrupper. 

Den som redan får hjälp med inhandling av socialförvaltningen genom beslut i biståndsbedömning kommer givetvis fortsatt att få hjälp med detta.

För att skydda riskgrupper har vi sedan den 13 mars infört restriktioner för besök på våra särskilda boenden och från den 16 mars stängt våra träffpunkter.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Oskarshamns kommuns verksamhet

Besök i våra verksamheter

Med anledning av coronaviruset har vissa av våra verksamheter infört besöksrestriktioner eller stängt delar av sina verksamheter på grund av smittorisk.

Stängda verksamheter och verksamheter med besöksrestriktioner

Våra egna arrangemang

Regeringen har beslutat att från och med söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömnning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Information gällande simhallar och idrottshallar 

Simhallar och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet, därmed fortsätter vi att hålla våra anläggningar öppet.

Oskarshamns kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande covid-19. Just nu behöver vi ta extra hänsyn till varandra och vara försiktiga.

Vi uppmanar därför dig som är besökare hos oss att stanna hemma om du har förkylningssymptom som snuva, hosta eller feber, även om symptomen är lindriga.

Samma riktlinjer gäller alla våra medarbetare.

I simhallen har vi höjt mängden klor i våra bassänger till det dubbla (1,0mg/l) då covid-19 inaktiveras relativt lätt av klor. (Källa WHO)

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Restriktioner för resor, möten och konferenser

Oskarshamns kommun har från och med 2020-03-12 infört restriktioner för medarbetare när det gäller resor, konferenser och verksamhetsbesök, på grund av det nya coronaviruset.

Förskola och skola

Frågor och svar från bildningsförvaltningen.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Skolor omfattas inte av det förbud som regeringen infört om allmänna sammankomster med fler än 500 deltagare.
Vi ser inte våra matsalar som större folksamlingar.

Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Avstängning av friska barn ingen effektiv åtgärd

Information till skola och förskola om covid-19

Hur pratar du med ditt barn om nya coronaviruset?

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information in other languages

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
    Källa 1177.se