Coronaviruset och covid-19

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar län. 

Regionala rekommendationer

Torsdagen 27 maj beslutade Region Kalmar läns smittskyddsläkare att de flesta av de regionala rekommendationerna hävs från och med måndag 31 maj. Det som kvarstår är rekommendationen om munskydd vid konstaterad smitta på arbetsplatser.

Mer om de regionala rekommendationerna på Region Kalmar läns webbplats

Regeringen lättar på coronarestriktionerna

Torsdagen den 27 maj presenterade regeringen sin plan för avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av coronapandemin. Planen utgår från fem steg med start från och med 1 juni. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen.

  1. Det första steget påbörjas den 1 juni 2021 och innebär ett antal lättnader, till exempel nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vidare kommer Folkhälsomyndigheten inte längre avråda från cuper och läger för barn.
  2. Det andra steget planeras till den 1 juli 2021, där till exempel öppettider på serveringsställen förlängs ytterligare, rådet att enbart träffa den närmaste kretsen kommer tas bort.
  3. Det tredje steget är preliminärt satt till den 15 juli 2021. Begränsningarna i långväga kollektivtrafik och regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer planeras tas bort.
  4. Det fjärde steget beräknas till september 2021.  Planen är att bland annat ta bort deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Även restaurangbranschens restriktioner kommer att lättas upp.
  5. Det femte steget har inget fastställt datum. Det steget innebär att de restriktioner som finns kvar lyfts. Det gäller bland annat trängselregler för handelsplatser och för kultur- och fritidsverksamhet. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten som handlar om att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien, kommer att hävas.

Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Från och med 14 december 2020 gäller nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

De nationella allmänna råden

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna nedan: 

Oskarshamns kommuns verksamhet

Vi uppdaterar löpande här på oskarshamn.se hur vi anpassar våra egna verksamheter efter de skärpta allmänna råden. Alla förändringar och stängningar finns samlade och sidan uppdateras efter hand.

Oskarshamns kommun som arbetsgivare har skärpt restriktionerna för möten, resor och utbildningar för medarbetare, och uppmanar den som kan arbeta hemifrån att göra det – men det är givetvis många verksamheter som inte kan drivas på distans.

Förskola och skola

För att ta del av senaste informationen vad gäller förskola och skola, följ nedanstående länk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 är igång. Det är regionerna som har ansvaret för att uföra vaccinationerna och målsättningen är att alla över 18 år i Kalmar län ska erbjudas vaccin mot covid-19 under första halvåret av 2021. Vem som får vaccin först beslutas om nationellt och Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. 

Läs mer om vaccination på 1177.se

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.  Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.

På 1177.se kan du läsa mer om när och hur länge du ska stanna hemma.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en hälsocentral.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Håll avstånd till andra människor, ta ett personligt ansvar och stanna hemma när du är sjuk.
  • Besök inte äldre om du känner dig det minsta sjuk.
  • Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.
  • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.