Coronaviruset och covid-19

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. 

Nya regionala rekommendationer från 1 april

Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i kraft den 1 april. De skärpta rekommendationerna gäller alla som bor eller vistas i länet, även dig som är vaccinerad.

 • Undvik alla andra kontakter än de du bor tillsammans med. Det gäller oss alla oavsett ålder.
 • Arrangera eller besök inte sammankomster i samband med påskhelgen.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet, så länge det finns en utbredd smittspridning i länet.
 • Använd munskydd på arbetsplatser upp till sju dagar efter det att arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede, om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas.

Fortsätt också att följa de nationella råden och rekommendationerna.

Dina val gör skillnad. Det är bara tillsammans vi kan minska smittspridningen.

Fler nationella åtgärder för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Följande gäller från och med 1 mars:

 • Samtliga restauranger och andra serveringsställen måste stänga klockan 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Det är dock okej att fortsätta leverera mat för avhämtning efter den tiden. 
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats, det vill säga gallerior och köpcentrum, gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer. 
 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00. 
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta förlängs till och med 31 maj 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd fortsatt används i kollektivtrafik under rusningstrafik.   
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 18 april 2021.  
 • Folkhälsomyndigheten öppnar nu för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Just nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Från och med 14 december är du skyldig att: 

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna nedan: 

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset/covid-19

Information om coronaviruset/covid-19 på 1177.se 

På krisinformation.se kan du också läsa mer om coronaviruset/covid-19

Oskarshamns kommuns verksamhet

Vi uppdaterar löpande här på oskarshamn.se hur vi anpassar våra egna verksamheter efter de skärpta allmänna råden. Alla förändringar och stängningar finns samlade och sidan uppdateras efter hand.

Oskarshamns kommun som arbetsgivare har skärpt restriktionerna för möten, resor och utbildningar för medarbetare, och uppmanar den som kan arbeta hemifrån att göra det – men det är givetvis många verksamheter som inte kan drivas på distans.

Våra egna arrangemang

Regeringen har beslutat att det är från och med den 24 november förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer vid allmänna sammankomster och tillställningar.

I och med den ökade smittspridningen i länet har Länsstyrelsen Kalmar län beslutat att från och med 24 november begränsa publiktaket även vid sittande sammankomster och tillställningar till max 8 personer.  Beslutet har samverkats med smittskyddsläkaren och med övriga länsstyrelser.

Information om Länsstyrelsens publikgräns på 8-personer vid sittande sammankomster och tillställningar.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 8 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Förskola och skola

För att ta del av senaste informationen vad gäller förskola och skola, följ nedanstående länk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen.

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 är igång. Det är regionerna som har ansvaret för att uföra vaccinationerna och målsättningen är att alla över 18 år i Kalmar län ska erbjudas vaccin mot covid-19 under första halvåret av 2021. Vem som får vaccin först beslutas om nationellt och Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. 

Läs mer om vaccination på 1177.se

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.  Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.

På 1177.se kan du läsa mer om när och hur länge du ska stanna hemma.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en hälsocentral.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Håll avstånd till andra människor, ta ett personligt ansvar och stanna hemma när du är sjuk.
 • Besök inte äldre om du känner dig det minsta sjuk.
 • Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.
 • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.