Coronaviruset och covid-19

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. 

Flera restriktioner förlängs

Regeringen förlänger en rad restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Vissa av restriktionerna justeras något:

 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Detta förbud förlängs till och med 7 februari 2021.  
 • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta förlängs till och med 7 februari 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs till och med 1 april 2021. Den justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Läs mer om skolundervisning i Oskarshamns kommun
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd fortsatt används i kollektivtrafik under rusningstrafik.   
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 7 februari 2021.  
 • Folkhälsomyndigheten har begärt att barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Just nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Från och med 14 december är du skyldig att: 

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om coronaviruset så kan du läsa mer på: 

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset/covid-19

Information om coronaviruset/covid-19 på 1177.se 

På krisinformation.se kan du också läsa mer om coronaviruset/covid-19

Du som har frågor

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.  Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.

På 1177.se kan du läsa mer om när och hur länge du ska stanna hemma.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en hälsocentral.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Oskarshamns kommuns verksamhet

Med anledning av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd vidtar Oskarshamns kommun ett antal förändringar och stängningar av verksamheter.

Läs mer om åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Våra egna arrangemang

Regeringen har beslutat att det är från och med den 24 november förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Ett undantag görs dock för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Information om regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till 8 personer vid allmänna sammankomster och tillställningar.

I och med den ökade smittspridningen i länet har Länsstyrelsen Kalmar län beslutat att från och med 24 november begränsa publiktaket även vid sittande sammankomster och tillställningar till max 8 personer.  Beslutet har samverkats med smittskyddsläkaren och med övriga länsstyrelser.

Information om Länsstyrelsens publikgräns på 8-personer vid sittande sammankomster och tillställningar.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 8 personer.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Förskola och skola

För att ta del av senaste informationen vad gäller förskola och skola, följ nedanstående länk.

Frågor och svar från bildningsförvaltningen.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Håll avstånd till andra människor, ta ett personligt ansvar och stanna hemma när du är sjuk.
 • Besök inte äldre om du känner dig det minsta sjuk.
 • När man känner sig frisk igen ska man stanna hemma ytterligare minst två dygn innan man går åter till jobb eller skola.
 • Provta dig för pågående infektion vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Läs mer om hur du går tillväga för att boka en provtagning här.
 • God handhygien är A och O för att minska smittspridning. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten ofta.