Coronaviruset och covid-19

Information regarding the coronavirus in english and other languages

Oskarshamns kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar län. 

Coronapandemin: Detta gäller just nu

 • Vaccinera dig om du kan
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom
 • Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel. Detta gäller särskilt inomhus.
 • Alla vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att till exempel avstå från större middagar och fester.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Särskilt råd till ovaccinerade – Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.  
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus – Vid arrangemang på fler än 20 och högst 50 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Från och med 19 januari gäller deltagartak på max 500 deltagare. Om lokalen delas upp så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra gäller begränsningen 500 personer i varje sektion. Det gäller även om vaccinbevis används.
 • Mässor – För mässor inomhus med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvadratmeter per person. Från och med den 19 januari gäller deltagartak på 500 besökare för mässor.
 • Privata sammankomster i hyrda lokaler – Från och med 19 januari är maxantalet deltagare 20. Undantag görs för begravningsceremonier och minnesstunder då gränsen fortsatt är 50 deltagare.
 • Restauranger och serveringsställen – Max åtta personer per sällskap, minst en meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast klockan 23.
 • Handelsplatser och marknader inomhus – Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter – Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Sådan undervisning som avses i skollagen är undantagen samt verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare.
 • Cuper och läger inomhus – Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller inte idrott som är yrkesmässig. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser. Skolans huvudman kan tillsammans med smittskyddsläkare besluta om att vidta andra åtgärder för att minska risken för smittspridning i en skola.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten – För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats. Arbetsgivaren bör också erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt.
 • Efter ankomst till Sverige gäller att du bör stanna hemma samt undvika kontakter med andra vid symtom på covid-19. Du bör också testa dig vid symtom. Rekommendationen om att även symtomfria bör testa sig efter inresa i Sverige är borttagen.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Så här jobbar Oskarshamns kommun med frågan

Oskarshamns kommun har vidtagit åtgärder och är förberedda om läget skulle ändras. Vi följer landets experter och ansvariga myndigheters rekommendationer i hanteringen, och samverkar med kommuner och myndigheter i länet. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper.

Säkerhetsavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar dagligen med att bevaka frågan, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vill du ha svar på allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna nedan: