Utbildningsnivå, klassificering och kvalitet

Statistiken beskriver andelar av befolkningen 16–74 år efter individernas högsta utbildningsnivå.

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur.

Tidsseriebrott 2000; Utbildningsregistret har till året 2000 genomgått ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare årgångar av registret måste göras med stor försiktighet.

Tidsseriebrott också 1990; Kvaliteten höjdes väsentligt från och med 1990 då kompletterande uppgifter samlades in i samband med Folk- och bostadsräkningen 1990. På grund av kvalitetshöjningen från och med 1990 bör data från 1985–1989 om möjligt undvikas, alternativt jämförelser bakåt före 1990 göras med stor försiktighet. Notera att Utbildningsregistret kan sakna uppgifter om vissa utbildningar för ett fåtal personer. Dessa utbildningar skulle ha kunnat höja en persons högsta utbildningsnivå! Detta kan exempelvis gälla utländska utbildningar, utbildningar i privat regi, företagsintern utbildning eller äldre utbildningar. För vidare information se produktbeskrivningen på SCB:s webbplats.