Utbildningsnivå

Utbildningsnivån anger här befolkningen i åldersklassen 16-74 år efter individernas högsta utbildningsnivå. Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Andel efter utbildningsnivå i Oskarshamn, länet och riket, år 2020
  • Andel efter utbildningsnivå i Oskarshamn, år 1990-2020
  • Antal och andel efter utbildningsnivå i Oskarshamn, år 1990-2020
  • Andel efter utbildningsnivå i Oskarshamn, länet och riket, år 1990-2020

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Befolkningens utbildningsnivå har under de senaste 30 åren ökat relativt kraftigt. Mönstret är detsamma i kommunen, länet och riket.
  • Oskarshamn har dock lägre utbildningsnivå än såväl länet som riket. År 2020 hade 70,62 procent av kommunens befolkning (16-74 år) gymnasium som högsta utbildningsnivå. Motsvarande nivå för länet var 67,10 procent och för riket 58,86 procent.
  • Kalmar är ett av de län som har lägst utbildningsnivå. Endast Gävleborgs, Dalarnas och Södermanlands län hade år 2020 lägre nivåer.