Utbildningsnivå efter kön

Utbildningsnivån anger här befolkningen i åldersklassen 16-74 år efter individernas högsta utbildningsnivå. Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Antal efter kön och utbildningsnivå, 1990-2021
  • Andel efter kön och utbildningsnivå, 1990-2021
  • Andel efter kön och utbildningsnivå, Oskarshamn, länet och riket, 2021
  • Andel efter kön och utbildningsnivå, Oskarshamn, länet och riket, 1990-2021
  • Andel efter kön och utbildningsnivå, Oskarshamn, länet och riket, 1990-2021, tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Kvinnor har i allmänhet högre utbildning än män. Det gäller såväl i Oskarshamns kommun som i Kalmar län och riket.
  • Jämfört med Kalmar län var utbildningsnivån lägre för såväl män som kvinnor år 2021 och jämfört med riket betydligt lägre.
  • Sett över tiden så har andelen män i Oskarshamn med minst 3 års gymnasieutbildning ökat från 23,74 procent år 1990 till 50,94 procent år 2021. Under samma tidsperiod ökade andelen kvinnor med samma utbildningsnivå från 19,35 till 58,39 procent. Från och med år 2000 har Oskarshamns kvinnor högre utbildningsnivå än männen i kommunen.