Övergång från gymnasium till högskola

Här redovisas hur många som efter avslutat gymnasium går vidare till högskola. En studerande räknas som högskolestuderande den termin han eller hon första gången är registrerad i högskolan. Övergången till högskolan innebär registrering i högskolan någon gång inom tre år efter avslutad gymnasieexamen. Andelen som påbörjat högskolestudier är beräknat i förhållande till samtliga som avslutat sina gymnasiestudier efter kön respektive läsår. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Sveriges kommuner rangordnade från högst till lägst övergång
  • Antal efter kön i Oskarshamns kommun
  • Andel i Kalmar läns kommuner, efter kön
  • Oskarshamn och riket efter kön
  • Sveriges 290 kommuner rangordnade från högst till lägst, Oskarshamns placering

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Övergången från gymnasium till högskola varierar kraftigt mellan de olika avgångsåren.
  • Såväl vad gäller kvinnor som män är övergången till högskolestudier under perioden generellt sett lägre i Oskarshamns kommun än i riket. Från avgångsåret 2016/17 har dock högre andel från Oskarshamn gått vidare till högskola.