Statistik Utbildning

Utbildningsstatistiken ger en bild av befolkningens utbildningsnivå och hur övergången från gymnasieskola till högre utbildning ser ut. Uppgifterna för Oskarshamns kommun jämförs i vissa fall också med siffror för länet och riket.