Nystartade företag

Statistiken visar hur nyföretagandet i kommunen och regionen ser ut och hur den har förändrats över tiden. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Nystartade företag i länets kommuner, 2007-2019
  • Nystartade företag per 1000 invånare i länets kommuner år 2019
  • Nystartade företag per 1000 invånare i landets kommuner år 2019
  • Nystartade företag per 1000 invånare i Oskarshamn, länet och riket åren 2007 – 2019
  • Nystartade företag per 1000 invånare i länets kommuner, länet och riket 2007-2019 (tabell)

Den så kallade etableringsfrekvensen anger hur många företag som startas per 1000 invånare samma år i åldersgruppen 16-64 år. 

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ner på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Nyföretagandet i sydöstra Sverige är lågt. Efter Blekinge, Gävleborgs och Värmlands och Västerbottens län är Kalmar det län som per 1000 invånare har lägst andel nystartade företag.
  • Av länets kommuner är nyföretagandet per 1000 invånare högst i Mörbylånga följt av Borgholm och Torsås. Oskarshamn, Västervik och Mönsterås har lägst nyföretagande av länets kommuner.