Om statistiken för näringslivsstruktur, efter kön

  • Oskarshamns dagbefolkning är den förvärvsarbetande befolkningen som har sitt arbetsställe inom Oskarshamns kommun. Dagbefolkningen kan ha sin bostad inom eller utanför Oskarshamns kommun.
  • Uppgifterna här avser förvärvsarbetande dagbefolkning i Oskarshamns kommun, 16 år och äldre.
  • Den övre gränsen för att klassificeras som förvärvsarbetande är 74 år.
  • Indelningen i näringsgrenar följer standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra organisationers verksamheter till en eller flera näringsgrenar.
  • Förändringarna under perioden 2008-2019 redovisas per näringsgren.

OBS!
Från och med referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå ersätter de årliga kontrolluppgifterna och förvärvsarbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november.

Se effekterna av den nya metoden här.