Näringslivsstruktur, efter kön

Här visas hur näringslivsstrukturen i Oskarshamn ser ut uppdelat på män och kvinnor. Statistiken visas på följande sätt: 

  • Förvärvsarbetande efter näringsgren och kön i Oskarshamn, år 2021
  • Förvärvsarbetande i Oskarshamns efter näringsgren och kön, 2008-2021, diagram
  • Förvärvsarbetande i Oskarshamn efter näringsgren och kön, 2008-2021, tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Män är procentuellt sett den dominerande arbetskraften inom tillverkning och utvinning, byggverksamhet, företagstjänster samt energiförsörjning och miljöverksamhet och transport.
  • Kvinnor dominerar inom vård, omsorg och sociala tjänster samt utbildning.