Näringslivsstruktur, efter kön

Här visas hur näringslivsstrukturen i Oskarshamn ser ut uppdelat på män och kvinnor. Statistiken visas på följande sätt: 

  • Förvärvsarbetande efter näringsgren och kön i Oskarshamn, år 2019
  • Förvärvsarbetande i Oskarshamns efter näringsgren och kön, 2008-2019, diagram
  • Förvärvsarbetande i Oskarshamn efter näringsgren och kön, 2008-2019, tabell

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Män är procentuellt sett den dominerande arbetskraften inom byggverksamhet; jordbruk, skogsbruk och fiske; transport och magasinering; energiförsörjning och miljöverksamhet samt tillverkning och utvinning
  • Kvinnor dominerar inom vård, omsorg och sociala tjänster samt utbildning.