Förvärvsintensitet

Förvärvsintensitet är ett mått som visar förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i respektive åldersgrupp. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Förvärvsintensitet i kommunen, länet och riket efter kön och ålder
  • Förvärvsintensitet i kommunen, länet och riket efter kön och ålder, åren 2004-2021

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ner på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Förvärvsintensiteten för män är år 2021 högre än i länet och riket. Det gäller samtliga åldersklasser utom 60-64 år.
  • Genomgående har män högre förvärvsintensitet än kvinnor.