Arbetspendling

Här visar vi hur arbetspendlingen till Oskarshamns kommun ser ut och hur den har förändrats över tiden. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Arbetspendling, redovisat på kartunderlag
  • Nettopendling i förhållande till folkmängd
  • Ändrade pendlingsströmmar senaste året
  • Pendlingsströmmar 2004-2021

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ner på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Oskarshamns kommun har positivt pendlingsnetto gentemot samtliga kommuner i Kalmar län.
  • Pendlingen är i särklass störst gentemot Mönsterås kommun med 1118 inpendlare och 405 utpendlare. Det innebär att nästan var 6:e förvärvsarbetande med bostad i Mönsterås har sin arbetsplats i Oskarshamn.
  • Förutom Mönsterås har Oskarshamn stor nettoinpendling från Högsby, Västervik och Kalmar.
  • Oskarshamns kommun har den 24:a högsta nettoinpendlingen per invånare av landets samtliga kommuner.