Statistik Näringsliv

Näringslivet i Oskarshamns kommun är starkt. Det framgår av de uppgifter som vi har sammanställt på den här sidan.  

Här hittar du uppgifter om arbetspendling och om näringslivets sammansättning. Vidare visas hur stor andel av befolkningen som förvärvsarbetar och hur många företag som startas i vår kommun.