Huspriser

På den här sidan redovisas uppgifter om hur bostadspriserna ser ut i vår kommun jämfört med länet och riket. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Köpeskilling för småhus, Sveriges kommuner rangordnade från högst till lägst
  • Köpeskilling småhus i Oskarshamn, länet och riket
  • Köpeskilling småhus i kommunerna i Kalmar län, länet och riket
  • Köpeskilling för småhus i Kalmar län i förhållande till Sveriges övriga län

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Priserna för småhus har ökat betydligt mindre i vår kommun och vårt län jämfört med riket. Efter en nedgång år 2019 är priserna 2020 åter på samma nivå som under 2018. 
  • De högsta priserna under år 2020 hade Stockholms, Hallands, Västra Götalands,  Uppsala och Skåne län De lägsta priserna hittar vi i Västernorrlands, Norrbottens, Gävleborgs, Värmlands och Kalmar län.
  • I vårt län har Kalmar, Mörbylånga, Borgholm och Västervik högre huspriser än Oskarshamns kommun.
  • Länets lägsta huspriser finns i Högsby, Hultsfred och Emmaboda kommuner.