Hushållsstorlek

Här visas uppgifter om hushållsstorlek. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Andel hushåll efter storlek i Oskarshamn, länet och riket
  • Andel och antal hushåll efter storlek i Oskarshamn, länet och riket
  • Antal personer per hushåll i rikets kommuner
  • Genomsnittligt antal personer per hushåll i Oskarshamns kommun, Kalmar län och riket, åren 2012-2021
  • Hushållsstorlek i rikets kommuner, förändring åren 2012-2021

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Generellt sett är större hushåll, bestående av 3 eller fler personer, vanligare i riket än i Oskarshamn och Kalmar län.
  • Antalet personer per hushåll har förändrats marginellt under perioden 2012-2021; såväl i Oskarshamn som i länet och riket.
  • Ser vi till landets samtliga kommuner är hushållsstorleken störst i storstadsområdena och minst i glesbygdskommuner.