Bostadstyp

Här visas hur bostadsbeståndet ser ut, lägenhetsstorlekar och vem som äger bostäderna. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Lägenheter i flerbostadshus efter lägenhetstyp 
  • Lägenheter i flerbostadshus efter ägarkategori
  • Lägenheter i flerbostadshus efter hustyp

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan

Vad säger statistiken?

  • Andelen lägenheter i småhus är lägre i Oskarshamns kommun än i länet men högre jämfört med riket.
  • Liksom för länet och riket utgörs de flesta lägenheterna i flerbostadshus av 2:or och 3:or. Andelen är något högre i Oskarshamns kommun.
  • Jämfört med riket har Oskarshamn en högre andel lägenheter i flerbostadshus ägda av allmännyttan och en lägre andel bostadsrätter.
  • Allmännyttans andel har minskat under perioden 2013-2021. Detta medan andelen bostadsrätter och privatägda flerbostadshus ökat. Trenden är densamma i kommunen, länet och riket.