Boendeform

Här visas uppgifter om boende i flerbostadshus och småhus. Uppgifterna redovisas på följande sätt:

  • Andel personer i procent efter boendeform i Oskarshamn, Kalmar län och riket år 2021
  • Antal personer efter boendeform, Oskarshamns kommun, 2012-2021
  • Andel personer i procent som bor i småhus respektive flerbostadshus i  Oskarshamn, Kalmar län och riket, 2012-2021

Klicka på länkarna i högerkolumnen för att ladda ner pdf-filer med statistik. Du som använder mobil hittar länkarna längre ned på sidan.

Vad säger statistiken?

  • Huvuddelen av kommunens invånare bor i egna småhus. Det är något lägre andel än i Kalmar län men betydligt högre än i riket. Anledningen är att vi befinner oss i en relativt glest befolkad region. Det är storstadsområdena som påverkar rikssiffrorna.
  • Under perioden 2012-2021 minskade andelen boende i småhus i såväl kommunen som länet och riket. Under samma period ökade andelen boende i bostadsrätt i riket, medan andelen i länet och kommunen inte ändrades nämnvärt. Däremot ökade andelen boende i hyresrätter mer i såväl länet som kommunen än i riket.