Statistik Hushåll och boende

Här beskriver vi hur hushållen är sammansatta och hur bostadsbeståndet ser ut. Uppgifterna för Oskarshamns kommun jämförs i vissa fall också med siffror för länet och riket.